Osale noorte arvamusrännakutel “Rohe- ja digipööre: noorte jätkusuutliku tuleviku nimel” -17.11, Narvas ja 21.11.2023 Tallinnas

Osale noorte arvamusrännakutel “Rohe- ja digipööre: noorte jätkusuutliku tuleviku nimel” -17.11, Narvas ja 21.11.2023 Tallinnas

Kutsume Teid osa võtta Noorte arvamusrännakutel “Rohe- ja digipööre: noorte jätkusuutliku tuleviku nimel  mis toimuvad 17.11.2023, Narvas, Vaba Lava Teatrikeskuses ning 21.11.2023 Tallinnas, Hestia Hotel Europas, kell 11.00 – 15.00 
Arvamusrännakul on oodatud noored, noorsootöötajad, rohe- ja digipööre spetsialistid, haridusasutuste esindajaid, õpetajaid,  poliitikakujundajad ja teisi huvilisi, et ühiselt arutada, kuidas võiks me tagada noortele digioskuste ja -pädevuste jätkuv kasvatamine  ja kuidas paremini noori kaasata rohepöörde teemade arutamisse koos kohalike omavalitsustega ja koolivälise tegevuse korraldajatega, eelkõige noorteorganisatsioonide ja organiseeritud kodanikuühiskonnaga, et  tagada meie noortele hea konkurentsivõimeline haridus ja jätkusuutlik tulevik.  
Arutelude ja lahendustele orienteeritud töötubade tulemusena välja kooruvad ideed ja ettepanekud, mis aitavad kaasa KOVi ja riiklikud arengustrateegia tegevuskavade ning “Noortevaldkonna arengukava 2021–2035” uuendamisele. Iga noorte arvamusrännakul püstitatakse mitmed küsimused, mis aitavad olla paremeni teadlikum selles osas, milline on igaühe keskkonna mõju ja kuidas seda vähendada või kuidas paremeni tagada noortes parema teadlikus digipädevuste valdkonnas ja oskaksid praktiliselt pakkuda uusi lahendusi.
✔ Registreerimine on avatud Tallinna üritusele kuni 15.11.2023;
läbi e-keskkonna:  https://foorum.sscw.ee/registreerimine/
Facebook:
NB!!! Kohtade arv on piiratud (50 kohti )! Osalemine on tasuta! Osalejatele on tagatud toitlustamine.
✔Lisainfo: Tel 55576329  /  55602993 / info@sscw.ee


✔  AJAKAVA

11.00 – 11.05 Tervitusõnad ja päeva tutvustus – Vassili Golikov
11.05 – 11.30 “Rohepööre mis see on?” – Mayrii Tiido (kinnitamisel)
11.30 – 12.30 Arutelu I “Rohepööre mõju noortele”  maailmakohviku formaadis
12.30 – 13.00 Arutelu I tulemuste tutvustamine

13.00 – 13.45 Lõuna

13.45 – 14.45 Arutelu I “Digipööre mõju noortele ja haridusele”  maailmakohviku formaadis

12.30 – 13.00 Arutelu II tulemuste tutvustamine ja tunnustamine.

Projekti teostamist toetavad: SSCW,  Haridus-ja Teadusministeerium programmi “Noorte heaks 2023” ning , Tallinna Haridusamet, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja Tallinna kodurahuprogramm.

 

Tule osalema “Vabatahtlike kaasamise ja juhtimise koolitus” 23.10.2023 Tallinnas

Tule osalema “Vabatahtlike kaasamise ja juhtimise koolitus” 23.10.2023 Tallinnas

Olete oodatud osalema koolitusel “Vabatahtlike kaasamine ja juhtimine”, mis toimub 23. oktoobril 2023 Tallinnas, kell 11.00 Hestia Hotel Europa (Paadi 5).

Koolitus on suunatud noortele, vabatahtlike organisatsioonide esindajatele, koolidele ja kogukonna juhtidele. Koolituse käigus õpime, kuidas vabatahtlik tegevus mõjutab meie ühiskonda ja kuidas igaüks meist saab anda oma panuse. Koolitusel saame uusi oskusi ja teadmisi vabatahtlike edukaks kaasamiseks ja juhtimiseks, samuti tõhusaks suhtlemiseks vabatahtlikega, et saavutada parimat vabatahtlike värbamise ja meeskonnatöö tulemusi.

Vabatahtlik tegevus on midagi enamat kui lihtsalt vabatahtlik tegevus. See on võimalus muuta maailma helgemaks, anda lootust ja armastust neile, kes seda vajavad. Vabatahtlikud on iga heategevusorganisatsiooni süda ning nende energia ja pühendumus loovad meie maailmas positiivseid muutusi. Vabatahtlik tegevus ei aita mitte ainult neid, kes vajavad abi, vaid rikastab ka meie enda elu, õpetades meile kannatlikkust, solidaarsust ja kaastunnet.

Liitu meiega sellel koolitusel, et saada rohkem teada vabatahtliku tegevuse jõust ja aidata kaasa positiivsetele muutustele, mida sa soovid maailmas näha. Teeme koos meie ühiskonda paremaks!

Koolitajaks on Lauri Luide, Vabaühenduste Liidu vabatahtliku tegevuse valdkonna eestvedaja.

Registreerimine on avatud kjuni 20.10.2023 ning registreerida saab veebil: https://forms.gle/qpMPapABmFtKjdBa8
Facebook üritus: https://fb.me/e/azEYfds5c
Kiirusta kuna kohtade arv on piiratud!

Koolituse ajakava
11.00 – 12.15 Sissejuhatus teemasse: vabatahtlik tegevus, vabatahtlike kaasamise ja juhtimise raamistik. Organisatsiooni/Võrgustiku ettevalmistamine vabatahtlike kaasamiseks: vabatahtlike tegevuse kavandamine, vabatahtlike programm.
12.15 – 12.30 Kohvipaus
12.30 – 13.30 Organisatsiooni ettevalmistamine vabatahtlike kaasamiseks jätkub: vabatahtlike juhendaja roll ja ülesanded, mida eelnevalt läbi mõelda. Vabatahtlike värbamine: kust ja kuidas leida vabatahtlikke, värbamissõnum. Vestlus vabatahtlikuga.
13.30 – 14.30 Lõuna ja praktiline ülesanne õues.
14.30 – 15.30 Vabatahtlike organisatsiooni sisse elamine. Osapoolte kokkulepped, vabatahtliku tegevuse hea tava. Vabatahtlike juhtimine ja toetamine: vastutuse tasandid, delegeerimine, tagasiside andmine. Vabatahtliku rahulolu hindamine, vabatahtliku pass.
15.30 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 17.00 Vabatahtlike juhtimise näidisjuhtumid. Vabatahtlike motiveerimine ja tunnustamine. Vabatahtliku ja organisatsiooni suhte lõpetamine. Koolituse kokkuvõte.

Täiedav info German Morris, german@peacechild-estonia.org või veebilehel: https://peacechild-estonia.org/ 

Tallinna Noorte Mõttekoda ootab osalejad

Tallinna Noorte Mõttekoda ootab osalejad

Hea Noor,

Kutsume Sind osalema Tallinna noorte mõttekodas “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas?”, mis toimub 23. Septembril 2023 kell 10.00 – 15.00 Hestia Hotel Europas, Parlament saalis (I korrus)

“Noorte mõttekoda” – on avatud ja inspireeriv noorte kohtumispaik ja mõttevahetus erinevatele arvamustele ja uutele ideedele, kus hakkavad ärkama ellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatele ja otsustajatele olulistel teemadel. Noorte mõttekoda missiooniks on koondada kõik noortegrupid, anda neile ja inimestele mõjuvõimu ja seeläbi parandada nende teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri.

Noorte mõttekoda aitab noortel saada inspiratsiooni, peamised teadmised ja oskused, kontakte kui ka teadmisi, mis aitavad tuleviku tööks paremini valmis olla ning areneda piirkonnavälised tähtsate küsimuste arutelu ruumi ja kaasamist. Noorte mõttekoda kokku kutsutakse huvitatud aktiivsetest kui ka vähem kaasatud noortest, kes tulevikus positiivselt panustaks oma kogukondades erivaldkondades (eriti noorsootöös) olles kas õpilasena, tudengina, töötava noor spetsialistina või kogukonna liikmena kes hoolib ja soovib lõimida.

Üritusel käsitleme 4 erinevat teemad mida noorte mõttekoda saaks enda kättesse võta ja saada heaks koostööpartneriks oma kogukonnale ja piirkonna sidusgruppide (s.h. ka võimu esindajatele) jaoks nõustades ja toetades noortega tegelevate asutusi ja organisatsiooni vajaliku küsimustes s.h Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 ellurakendamisel. Aruteludel viiakse läbi rollimängul põhinevad harjutused, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks.

Noorte mõttekodal 2023 on neli põhiteemad:
1. Noorte osalus ja kaasatus (huvikaitse)
2. Noorte kogukondade tervendamine (COVID 19 mõju),
3. Rahu ja kultuuridevaheline dialoogi edendamine (Ukraina noor sõjapõgenikud ja venekeelsete noorte lõimumine)
4. Säästev areng (keskkonnakaitse) ja digitaalne ühiskond

Noorte mõttekoda on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele, aktiivsetele kui ka vähekindlustatud noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamise ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noorte mõttekoda lisa eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimiseks ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas.

Noorte  mõttekodal toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks, et tugevdada noorte vahel Eesti riigiidentiteedi. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

Noorte mõttekoda programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised tervitusõnad ja ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Ettekannete järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga praktilised aruteluid, töögrupid ja töötoad ekspertidest juhendajatega, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata ja uusi mõtteid jagada ning ning päeva lõpetab projektiideede väljatöötamine ja esitamine, mida saaks saada rahalise toetuse ellurakendamiseks.

AJAKAVA
10.00 – 10.05 Noorte mõttekoda sissejuhatus (arutelupäeva ning foorumi/noorte arvamusfestivali ajaloot ja kontseptsiooni tutvustus) – German Morris, Peace Child Eesti
10.05 – 10.20 Ida-Virumaa piirkonna väljakutsed noorte ja vabakonna sihtgruppi jaoks sisseviidav ettekande “Noored ja võim – osale Euroopa Parlamendi ja KOVi valimistel”  – Vassili Golikov, SSCW programmide juht / politoloog
10.20 – 10.30 “Noored ja vabatahtlik tegevus” – Vlad Ossovik, Kogukonna Arengu Ühing
10.30 – 11.15 Töögruppid I: (Noorte arvamused ja poliitilised ettepanekuid erakondadele)
• Noorte osalemine ja kaasamine ning võimalused lõimuvasühiskonnas
• Noored haridussüsteemis ja noorsootöös (kaasav haridus)
• Noored kui poliitikakujundajad ja usaldusväärsus riigi vastu
• Säästev areng (keskkonnakaitse) ja digitaalne ühiskond

11.15 – 11.30 Kohvipaus
11.30 – 12.30 Töögruppid II: Lahenduste arendamine kohalikul ja regionaalsel tasemel (lühi hackathon)
12.30 – 13.00 Tulemuste tutvustamine ja kokkuvõtted-
13.00 – 13.45 Kerge lõuna
13.45 – 14.30 Projektiideede väljatöötamine ja tutvustamine ning kokkuvõtted
14.30 – 15.00 Noorte mõttekoda järeltegevused ja foorumi ettevalmistamine, ürituse kokkuvõtted.

Noorte mõttekodade järel toimuvad vabatahtliku tegevuspäevad ja rahvusvaheline noortekonverents “Haridus, kultuur ja huvikaitse noorte heaks” (21. detsember 2023 Tallinnas), mille raames iga noor ja täiskasvanu saab osa võtta ja jagada oma ideeid ja mõtted olemas olevate väljakutsetest eestikeelsele haridusele ülemineku ajal ning panustada riikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamisele.

Vaata rohkem: https://foorum.sscw.ee/mottekoda/

Narva Noore Mõttekodale saab registreerida kuni 4. Oktoobrini 2023  veebilehel või selle lingi kaudu: https://forms.gle/zYkkZQ4WbCF5TtHC8

Registreerimise ja ürituse tehniliste küsimustega palume pöörduda projektijuhi German Morrisi  poole – german@peacechild-estonia.org; telefon 55576329 / 55602993.

Projekt toimub  Tallinna Haridusamet, Tallinna Kodurahu programmi ning Briti Nõukogu  toel sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.

Noorte arvamusfestival 2023 (ending XI Noortefoorum) ootab osalejaid

Noorte arvamusfestival 2023 (ending XI Noortefoorum) ootab osalejaid

Kutsume Teid osalema Noorte arvamusfestivalile 2023 “Nothing for us without us” (mis on endine Noortefoorum), mis toimub 8-9. mail 2023 kell 10.00 – 16.30 Tallink Spa & Conference Hotellis, konverentsikeskuses II
korrusel (aadressil Saadama 11a, Tallinn).
 

“Noorte arvamusfestival 2023” – on avatud ja inspireeriv noorte kohtumispaik erinevatele arvamustele ja uutele ideedele, kus hakkavad ärkama ellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatele ja otsustajatele olulistel teemadel. Noorte arvamusfestivali missiooniks on koondada kõik noortegrupid, anda neile ja inimestele mõjuvõimu ja seeläbi parandada nende teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri.

Noorte arvamusfestivali eesmärgiks on suurendada noorte teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri, et äratada ellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatel jaostustajatele olulistel teemadel. Lisaks sellele ühiselt koos arutleda noortepannus Eesti tuleviku ehitamisel ning ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide saavutamist ja kaardistada noorte roll linnaarengu eesmärkide (hariduse, noorsootöö, kultuuri ning keskkonna valdkondades) saavutamisels toetadas noorteühendusi nende tegudes ja algatustes. Selle kaudu edendada noorsootööd noorte/spetsialisti seas, et motiveerida noori panustama kohalikul tasemel ning edendada omavahelist koostööd.

Festival on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Festivali  lisa eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. Festival on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks.

Noorrte arvamusfestivali peateemadeks neli põhiteemad:

 1. Noorte osalus ja kaasatus (huvikaitse)
 2. Noorte kogukondade tervendamine (COVID 19 mõju),
 3. Rahu ja kultuuridevaheline dialoogi edendamine (Ukraina noor sõjapõgenikud ja venekeelsete noorte lõimumine)
 4. Säästev areng (keskkonnakaitse) ja digitaalne ühiskond

Noorte arvamusfestivalil toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks, et tugevdada noorte vahel Eesti riigiidentiteedi. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

Noorte arvamusfestivali programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised tervitusõnad ja kõned antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised aruteluid, töögrupid ja töötoad ekspertidest juhendajatega, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmis on ka erikülalised: Noorte arvamusfestivali järel toimub rahvusvaheline konverents “Civil Society ideas for the sustainable green Future of Europe” (25-28. mai 2023 Tallinnas), mille raames iga noor ja täiskasvanu saab osa võtta ja jagada oma ideeid ja mõtted olemas olevate kriisidest ja väljakutsetest ning panustada riikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamisele. Vaata rohkem siit

Foorumile saab registreerida kuni 7. maini 2023  veebilehel või selle lingi kaudu: https://forms.gle/uZpDB1bMLKVson4m6

Registreerimise ja festivali tehniliste küsimustega palume pöörduda projektijuhi German Morrisi  poole – german@peacechild-estonia.org; telefon 55576329  / 55602993.

Kutse ümarlauale “Minu Euroopa, Minu arvamus: noorte ja ühiskonna heaks!” 17.12.2022 Meresuu Spa Hotellis

Kutse ümarlauale “Minu Euroopa, Minu arvamus: noorte ja ühiskonna heaks!” 17.12.2022 Meresuu Spa Hotellis

Kutsume Sind kaasa rääkida ja osa võtma Ümarlauast Minu Euroopa, Minu arvamus: noorte ja ühiskonna heaks!“, mis toimub 17. Detsembril 2022, Narva-Jõesuus, Meresuu Spa Hotellis kell 11.00.

Ürituse peamiseks eesmärgiks on kaasa rääkida ja osaleda noorte huvipakkuvate teemades tähistades  Euroopa Noorteaasta ning ja mõtestades noorte ning seeläbi Euroopa tuleviku kujundamist. Ürituse korraldamisega soovime suurendada noorte ja kodanikuühiskonna valdkonnas töötavad noori ja spetsialistide teadlikus ja suurendada noorte kaasatust EL asjadest kaasa rääkimisest. Ümarlaua raames jagame ka praktilised teadmisi järgmistest teemadest: Eestikeelse hariduse üleminek ja töövalmiduse toetaminesport ja noorte vaimne terviskliima kaitse ja keskkond, digipädevused ja digitaliseerumine, rahvusvahelised võimalused ja noortedialoog jt.

Ümarlaua peamisena tulemusena valmib noorte poliitiliste ettepanekute kogum ja uued projektiideed.

 Registreerimine on avatud kuni 12.12.2022 läbi e-keskkonna: https://forms.gle/zYkkZQ4WbCF5TtHC8
NB!!! Kohtade arv on piiratud (ainult 50 kohta)! Osalemine on tasuta!

Lisainfo: Tel 55602993 / info@sscw.ee

AJAKAVA

17.12.2022, Meresuu Spa Hotell

11.00 – 11.30 Sissejuhatus: Mis on Euroopa Noorteaasta 2022 ja mida teeb EL noorte heaks? 
11.30 – 12.00 Küsitlus: Noored avaldavad oma arvamust kodanikuaktiivsuse kohta osalusdemokraatias

12.00
 – 13.00 Arutelu töögruppides:

– Digitaalne Euroopa meediakirjanduse ja kriitilise mõtlemise kaudu – juhib: Anna Liza Starkova, Tartu Ülikool
– ELi noortedialoog “Kuidas hoida noortepoliitikat ELi ja liikmesriikide poliitikas kõrgel tasemel” – juhib: Eigo Varemäe, Peace Child Eesti
– Noored tegutsevad kliimamuutuste vastu: noorte inspiratsioonid – Sandra Jaanika, Friday for Future
– Noorte heaolu kättesaadava vaimse tervise ja spordi edendamise kaudu – juhib: Irina Golikova, SSCW
– Ühtne Eesti haridussüsteem viib kaasava ning mitmekultuurilise ühiskonnani – Anna Farafonova, Narva Eesti keele maja

13.00 – 13.30 Lõunapaus
13.30 – 14.30 Ühenduste & Noorte dialoog poliitika kujundajatega ja otstajatega (KOVi esindaja, MTÜ esindaja ja noor)
14.30 – 15.15 Ühiskonna ja Noorte poliitilised ettepanekuid/ideid Riigikogule, teemadelharidus; digitaliseerumine; tööotsing; kultuur ja turvalisus.

15.30 – 16.00 Kohvipaus & ettepanekute tutvustamine 
16.00 – 16.30 Ümarlaua üleskutse kinnitamine ja kokkuvõte.

Ümarlaua korraldamist toetavad Haridus-ja Teadusministeerium ja Euroopa Liit läbi projekti “Euroopa Noortedialoog 2022-2024” ning Briti Nõukogu People to People programmi raames.

Koolitus “”21 Sajandi oskused ja kuidas neid arendada noorte osaluse soodustamiseks ja efektiivse projektijuhtimise tarbeks” 16.12.2022 Narvas

Koolitus “”21 Sajandi oskused ja kuidas neid arendada noorte osaluse soodustamiseks ja efektiivse projektijuhtimise tarbeks” 16.12.2022 Narvas

Kutsume Teid koolitusele “21 Sajandi oskused ja kuidas neid arendada noorte osaluse soodustamiseks ja efektiivse projektijuhtimise tarbeks”, mis toimub 16. Detsembril 2022, Narvas, Vaba Lava Teatrikeskuses kell 11.00.

Koolituse peamiseks eesmärgiks on suurendada noorte ja kodanikuühiskonna valdkonnas töötavad noori ja spetsialistide pädevused 21 sajandi oskustest ja noorte kaasatust. Koolitusel õpitakse teoreetilised ja praktilised teadmisi hariduse, digitaalse kodakondsuse, XXI sajandi oskuste ning projektijuhtimise kohta ning viiakse läbi praktilised ülesandeid ja teistel interaktiivsetel meetoditel põhinevad harjutused ja grupidiskussioonid, et luua uusi praktilisi oskusi  ja olla terve, vaba ja erinevate elus ettetulevate väljakutsetega toime tulla.

Registreerimine on avatud kuni 12.12.2022 läbi e-keskkonna: https://forms.gle/zYkkZQ4WbCF5TtHC8
NB!!! Kohtade arv piiratud (30 kohti)! Osalemine on tasuta!
Lisainfo: Tel 55602993 / info@sscw.e

AJAKAVA
16.12.2022, Narva, Vaba Lava Teatrikeskus (Linda tn. 2)
11.00 – 12.00 Sissejuhatus teemasse: Noorte ja kodanikuühiskonna arengu toetamine läbi hariduse ja digitaalse kodakondsuse edendamise – Anna Liza Starkova, Tartu Ülikool, Kogukonna Arengu Ühing
12.00 – 13.00 Arutelu töögruppides (haridus ja koolitus; digitaliseerumine; tööotsing; kultuuridevaheline dialoog).
13.00 – 13.45 Lõunapaus
13.45 – 15.15 Projektijuhtimine rahvusvahelise koostöö kontekstis ja osalemise võimalused – Vassili Golikov, SSCW
15.15 – 15.30 Kohvipaus
15.30 – 16.15 XXI sajandi oskused ja kuidas neid arendada? (empaatia, kriitiline mõtlemine, enesejuhtimine, motivatsioon, koostöö, loovus ja suhtlemisoskused)
16.15 – 16.30 Koolituse ja arutelu kokkuvõte.

Koolituse ja arutelu korraldamist toetavad Haridus-ja Teadusministeerium ja Euroopa Liit läbi projekti “Euroopa Noortedialoog 2022-2024” ning Briti Nõukogu People to People programmi raames.

 

X Noortefoorum ootab osalejaid

X Noortefoorum ootab osalejaid

Kutsume Teid osalema X Noortefoorumil 2022 “Noored räägivad ja teevad: Kõik meisse puutub ainult koos meiega!”, mis toimub reedel, 18. novembril kell 11.00 – 18.00 Tallink Spa & Conference Hotellis, konverentsikeskuses II korrusel (aadressil Saadama 11a, Tallinn).  

Foorumi eesmärgiks on eesmärgiks on võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustada neid osalema demokraatlikes otsustusprotsessides ja algatustes nt. 2022 Riigikogu valimised ja kogukonna heaks vabatahtliku töös. Lisaks sellele motiveerida noori poliitika ja oma kogukonan elu vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõuanded oma ideede ja algatuste teostamiseks. Lisaks sellele motiveerida noori poliitika vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõuanded oma ideede ja algatuste teostamiseks.

Foorumi peateemadeks neli põhiteemad: vabatahtliku tegevuse roll noore elus; noorte kodanikuaktiivsus ja valmisolek Riigukogu 2023 valimisteks; noorte ettevõtlikkus ja rohepööre ning vihakõne, koroonaviiruse levik/geopoliitiliste sündmuste mõju noorte vaimse tervisele (s.h. noorte omavahel läbi saamisele) hariduse- ja kultuurivaldkonnas. Foorumiga toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks ja tuleva noor valimiste valvurite valmimist. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu  ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima (n.n rohepööre)..

Noortefoorum on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. Noortefoorum on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest – noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab foorum teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt.

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmi erikülalised: Piret Hartman, Kultuuriminister, Ursula Roosma, Briti Nõukogu Eesti esinduse juht ja Morten Hagevik, Porsgrunn Kultuurikooli direktor (Norrast). Päeva lõpus toimub noorte tunnustamine konkursis “Sädemeke”.

Foorumile saab registreerida kuni 10. novembrini veebilehel: http://goo.gl/forms/Rxw0zyyZTC.

Registreerimise ja konverentsi tehniliste küsimustega palume pöörduda projektijuhi Rusalina Gassõmova  poole – daina@peacechild-estonia.org; telefon 53267778 / 55602993.

Kodanikuühiskonna Foorum 2021 ootab osalejaid

Kodanikuühiskonna Foorum 2021 ootab osalejaid

Foorumi peamiseks eesmärgiks on edendada venekeelse elanikkonna ja vene keelt suhtluskeelena kasutavate mittetulundusühenduste aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ja nende nähtavust kodanikuühiskonna tasandil, kaasates Harjumaa, Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa piirkondi. Foorumist võtavad osa kodanikeühenduste esindajad, noorteliidrid, kohaliku omavalitsuste- ja riigiasutuste esindajad, poliitikakujundajad, ettevõtted, võrgustike ja institutsioone esindajad ning ka kodanikuühiskonna arendamise ja kultuuridevahelise suhtlemise eksperdid ja olulise ühiskonnategelased,  kes on kutsutud jagama ideid, praktikaid ja rahastusvõimalusi, et luua ühistele tegevustele uusi võimalusi ja seeläbi ühiselt arendada Põhja Eesti piirkonda.
 
Foorum ise koosneb kolmest põhiosast: AGORA, MEDINA ja kodanikuühenduste LAAT. Lisaks käsitleme kodanikuühenduste mitteametliku koostöövõrgustiku loomise põhiküsimusi.
Foorumi peateemadeks on venekeelsete vabaühenduste osalemine ja kaasamine kodanikuühiskonna elus ja kohaliku otsustusprotsessis ning vabaühenduste võimekuse tõtsmine läbi ühisekoostöö ja kompetentsuse tõstmise. Foorumiga toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene keelse kasutavate vabaühenduste ning  kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega vabaüehdnsute, otsustajate ja kõike huvigruppide vahel, läbi mille tekitame vabaühenduste ning kodanike huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.
Paralleelselt Foorumiga toimub 24.11 Vabaühenduste Laat, mis soovib pakkuda Põhja – Eesti vabaühendustele koha (nii kohapeal kui virtuaalselt) võrgustikutöö tegemiseks ja oma tegevuse ja parimate praktikate esitlemiseks, uute liikmete kaasamiseks ning koostöö algatamiseks.
Esitage oma avaldus Foorumil osalemiseks. Tähtaeg on 21. november 2021 kell 23:59

Registreerimine veebilehel https://foorum.sscw.ee/registreerimine/

Kiirusta, sest kohtade arv on piiratud, kuna ainult 100 osalejat kohapeal saaks osa võtta, kuid üritus toimub hübrid vormis ning on tagatud ka virtuaalne osalemine läbi Zoomi keskkonda.

Osalemine on tasuta!
Osalejate on tagatud:
 mitmekesine ja sisukas ajakava, rikkalik toitlustamine, tagatud eesti/vene sünkroontõlge, tasuta transport Tallinnast ja Narvast ning jazz-funk kontsert Põhja Eesti Festivali “Eesti ja Maailma legendid” raames.

Foorumi töökeeled: eesti ja vene keel, tagatakse ka tõlketeenus.
NB! Valitsuse otsusega, üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud.

Vabaühenduste registreerimine Vabaühenduste Laadale on avatud kuni 21.11.2021
Lisainformatsiooni saamiseks Vabaühenduste Laada või Foorumi kohta kirjuta foorum2021@sscw.ee või telefoni teel 55602993

Kutse Narva seminarile 04.11.21 teemal: Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus

Kutse Narva seminarile 04.11.21 teemal: Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus

Kutsume Teid osalema seminaril „Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus: kas moesõnad või tegelik panus ühiskonda?“, mis toimub 04.11.21 kell 12.00 Narvas,  Vaba Lava Teatrikeskuses Üle-Eestilise Kodanikuühiskonna Foorumi 2021 raames toimub teine ettevalmistav seminar.

Narva ja lähema ümbruskonna vabaühendused, kohalikud kogukonna liidrid, kohaliku omavalitsuse liikmed, noored, hariduse,- kultuuri ning ärisektorite esindajad on kutsutud osa võtta ühisarutelus kus nad saaksid jagama oma ideid, praktikaid, muresid ja ettepanekuid olukorra leevendamiseks, et luua ühistele tegevustele uusi võimalusi ja seeläbi ühiselt arendada kogukonda ja edendada koostööd Põhja-Eestis tegutsevate eestikeelse suhtluskeelega ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide vahel.

Eesmärk: Efektiivne ettevalmistus tulevaks foorumiks ja kohaliku arengu valupunktide kaardistamine ning sobivate lahenduste leidmine/pakkumine läbi ühisarutelu. Suurendada osalejate teadlikkust ja oskuseid projekti kirjutamisest ja juhtimisest.
Sihtgrupp: Igal kohtumisel osaleb kuni 25 inimest. Osalema on oodatud piirkonna mittetulundusühenduste esindajad ja kohalike omavalitsuste liikmed, äriettevõtte esindajad, haridusasutuste esindajad, noored ning ka kõik teised seminari teemast huvitatud.
Arutelu töökeeled: eesti ja vene keel
Osalemine on TASUTA!
Registreerimine: 3.11.2021 siin: www.foorum.sscw.ee/registreerimine

NB! Seminari osalejatele on tagatud toitlustamine, materjalid ja kaetakse transpordikulud, bussipileti/kütuse kviitungi esitamisel (vastavalt hea tava reeglitele). Ootame aktiivset osavõttu!   NB! Üritus korraldame hübriidformaadis, ehk Zoomi keskonnas, mille veebilink edastame peale registreerimist.

AKAJAVA
12.00 – 14.00 Projektikirjutamise ja juhtimise koolitus (KÜSK, KIK, INSA, EAS, KOP, KOV, Euroopa Komisjoni taotlusvoorud ja programmid” (NB! vene keeles)
14.00 – 14.10 Arutelu avamine ning MTÜdega, kodanikuaktiivstidega, võrgustikutega tutvumine
14.10 – 14.15 Kodanikuühiskonna foorumi 2021 tutvustamine – Vassili Golikov, SSCW programmide juht
14.15 – 14.45 Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus (Erkki Kubber, SEV esindaja ja Anton Pratkunas, IVEK)
14.45 – 15.00 Ettevõtlikku hoiakute, teadmiste ja oskuste arendamine (Denis Larchenko, TÜ Narva kolledž, programmijuht)
15.00 – 15.30 Sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse valupunktide kaardistamine (MTÜde vaatenurgast)
15.30 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 16.10 Tulemuste tutvustamine
16.10 – 17.00 Sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonnas sobivate lahenduste leidmine
17.00 – 17.10 Tulemuste tutvustamine
17.10 – 17.45 Grupitööd I (vastavalt teemale)
17.45 – 18.00 Kokkuvõtted grupitööst ja arutelu lõpp

Lisainformatsioon: https://foorum.sscw.ee/kodanikuuhiskonna-foorumid/kodanikuuhiskonna-foorum-2021/seminarid/

Projekti rahastavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Briti Nõukogu ja Sillamäe Lastekaitse Ühing.

Ettevalmistavatel seminaridel on kokku kuus peateemat. Iga seminar keskendub kõige rohkem ühele neist.

 • Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus (Narva)
 • Avalike teenuste osutamine ja delegeerimine (Rakvere/online)
 • Kodanikuharidus ja rahvusvaheline koostöö (Tallinn)
 • Poliitika kujundamine ja selles osalemine (Kohta-Järve)
 • Vabaühenduste tegutsemisvõimekus ja -keskkond (Jõhvi)

Kasulikke materjale leiad siit

Seminari moderaator: Vassili Golikov, Sillamäe Lastekaitse Ühing
Seminari eksperdid: Anton Praktukan, IVEK;  Erkki Kubber, SEV esindaja; Denis Larchenko, TÜ Narva kolledž jt.

Küsimuste korral võtke ühendust meie meeskonnaga: foorum2021@sscw.ee või helista 55602993

* Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

Noorte- ja kodanikuühenduste tunnustamine, esita oma kandidaat!

Noorte- ja kodanikuühenduste tunnustamine, esita oma kandidaat!

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja partnerid avavad 01. aprillist kuni 15. Septembrini 2021 kanditaatide esitamise Ida-Viru maakonna parimate kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate tunnustusele ning tunnustamiks konkurssi Noor “Sädemeke” 2021!

VII Noorfoorumi raames toimub Eestis noorteühenduste, noosootöötajate ja kodanikuaktiviste (noorte valdkonnas) pidulik tunnustamine Tallink Spa Hotellis, Tallinnas

Noor “Sädemeke” 2021 ja Kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate pidulik tunnustamine. Tunnustatakse isikut, noori,  ettevõtet või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise noortele suunatud  toetustegevusega. Tunnustamine  toimub 24.09.2021 Tallinnas foorumi raames.

 • Aasta vabaühendus 2021. Tunnustame silmapaistvat MTÜd või sihtasutust, kes tegutseb avalikes huvides.
 • Aasta kodanikuühenduste tegu 2021. Tunnustame märkimisväärset üritust või projekti.
 • Aasta vabatahtlik 2021. Tunnustame vabatahtlikku, kes on oma järjepideva panusega eelneva aasta jooksul silma paistnud
 • Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2021. Tunnustame isikut, ettevõtet või avaliku sektori asutust, kes on eelneva aasta jooksul eriti panustanud kodanikuühiskonna arendusse.
 • “Noor Sädemeke 2021”  Tunnustame isikut, noori, noorsootöötajad,  ettevõtet või organisatsioon, kes on panustanud noorsootöö valdkonna arengule ning noorte algatuste teostamisele.

Enne kandidaatide esitamist tutvu konkursi juhendiga

Elektrooniline vorm kandidaatide esitamiseks https://foorum.sscw.ee/tunnustus/kandidaadi-elektrooniline-vorm/

Konkursi korraldajateks on MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing.

Lisainfo:  Vassili Golikov, vassili@sscw.ee, +372 55602 993