Ajakava 2021

IX Noortefoorumi “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas” eesmärgiks on võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustada neid osalema demokraatlikes otsustusprotsessides ja algatustes nt. 2021 KOV valimised ja kogukonna heaks vabatahtliku töös. Lisaks sellele motiveerida noori poliitika vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõuanded oma ideede ja algatuste teostamiseks.

Foorumi peateemadeks on noorte kaasamine kohaliku otsustusprotsessis, kriitilisemõtlemise arendamine ning vabatahtliku tegevuse edendamine noorte vahel. Foorumiga toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks ja tuleva noor valimiste valvurite valmimist. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

PÄEVAKAVA, 24.09.2021 

10:30 – 11:00 Registreerimine ja tervituskohv
11:00 – 11:10 Tervitussõnad
11:10 – 11:55 Ettekanded:
“Noored ja KOVi valimised 2021”, Nellika Valder, Riigi valimisteenistuse nõunik
“Noorte võimalused ja huvide kaitse noortevolikogu näitel”, Maria Kazlovskaya, Lasnamäe Noortekeskus

12:00 – 13.15 Paneeldiskussioon:  Noorte osalus valimistel – mis on teadmata ja tegemata jäänud?
Kogenud poliitikute paneel: Kõikide erakondade esindajad (täpsustamisel)

Noorte + Ekspertide paneel (Peeter Taim, Politoloog, foorumi moderaator)
• REFORM (Doris Lisett Rudnevs)
• KESK  (Johannes-Emmanuel Allas)
• SDE (Õnne Paulus)
• ISAMAA (Karl Sander Kase)
• EESTI200 (Aleksei Jašin)
• ROHELISED (Linda Lees)
• EKRE (Eino Rantanen)
• Õpilasesinduse esindaja (Artjom Tsernozjomov)

13.15 – 14.15 Lõuna (Fuajees) + Networking (PCE, Vabariigi Valimiskomisjon, Töötukassa poolt)
14.15 – 16.00 Töötoad

 • (Noorte osalus ja  ja kodanikuühiskond) Aktiivsete kodanike kasvatamine läbi vabatahtliku tegevuse ja osalus valimistel
  Eestvedajad: Renate Gross, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali esindaja ja Maris Jõgeva, kodanikuühiskonna arendamise ekspert
 • (Lõimumine ja mitmekesisus) Noorte koostöö ja eesti keele valdamine viivad kaasava ning mitmekultuurilise ühiskonnani
  Eestvedajad: Eduard Odinets, lõimumisvaldkonna ekspert ja Daina Arfanova, Peace Child Eesti
 • (Ettevõtlikkus, noortegarantii tugisüsteem) Noorte tööhõivevalmiduse toetab ettevõtlikkuse pädevuste areng ja tööelu tugisüsteem?
  Eestvedajad: Pille Simral ja Triin Parts, Eesti Töötukassa ning Anna Liza Starkova, Lundi Ülikool (Rootsi)
 • (Eesti haridussüsteem) Digihariduse ja koroonakriisi mõju noorte arengu võimalustele haridussüsteemis?
  Eestvedajad: Merilin Võrk, Tallinina Ülikool, Digitehnoloogiate instituuti esindaja ja Irina Golikova, pedagoog.
 • (Praktiline töötuba) Vihakõne ja kooli kiusamine
 • Eestvedajad: Rusalina Gassõmova, Peace Child Eesti

16.00 – 16.30 Kohvipaus
16.30 – 16.45 Töötubade kokkuvõtted
16.45 – 17.00 Erikülaline: Nadežda Tšerkašina, NKL direktor, novaator ja noorte arengu toetaja
17.00 – 17.10 Kokkuvõtted ja noorte tunnustamine konkursil “Noor sädemeke” – Irina Golikova, Laste, noorte ja pere arengu Instituudi juhataja
17.10 – 18.00 Lühikontsert