Seminarid

September – Oktoober 2022 – on 8 piirkondliku (Tallinna eripiirkondades) arutelupäeva/seminari noorte poliitiliste ideede sisu korjamiseks (suunatud projekti sihtgrupile, kaasatud partneritele jt.

Seminaride põhiteemad: vabatahtliku tegevus, osalusdemokraatia ja kodanikuaktiivsuse edendamine ning rohepööre.

Kutsume seminarile “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas?”

 • 13. september, Ehte humanitaargümnaasium, kell 11.00 – 25 inimest
 • 14. september, Lasnamäe Vene Gümnaasium, kell 11.00  – 48 inimest
 • 22. septembril, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, kell 11.00 –  38 inimest
 • 28. septembril, Tallinna Mustjõe Gümnaasium, kell 12.30  – 54 inimest
 • 4. Oktoobril, Tallinna 53 Keskkool, kell 11.00  – 28 inimest
 • 6. Oktoobril, Pirita Majandusgümnaasium, kell 11.00 –  27 inimest
 • 7. Oktoobril, Tallinna Juudi kool, kell 11.00 – 29 inimest  
 • 28. Oktoobril, Tallink Spa Hotell (noorteühenduste ja aktivistide jaoks), kell 11.00  – 25 inimest
 • KOKKU: 274 inimest

Peace Child Eesti koostöös sisuliste partneritega on rõõm Teid kutsuda seminarile “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas?”

Seminari peamiseks eesmärgiks on toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning suurendada noorte teadmisi ja oskuseid ning julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima seistes oma huvide eest oma kodukohas. Lisaks sellele õpetada juurde sotsiaalsed oskuseid ja motiveerida oma elu muutma ja kaasa rääkima noori puudutavates küsimustes.Lisaks sellele piirkondliku arutelupäeva ja foorumi raames toimuvate töötubade läbiviimisel saame paremini tutvuda noorte vaatega kuidas koronaviirus neid mõjutanud, missugused on just need kitsad kohad mida ühiskonnas võimu esindajad ja huvitegevuse, hariduse ning noorsootöö asutused ei märganud, mille peale veel ikka vajab pöörata tähelepanu, et toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning  suurendada noorte kui ka vabaühenduste ning riikliku asutuste esindajate teadlikkus kultuurilisest mitmekesisusest ja  teadmisi ja oskusi kodanikuhariduse, vabatahtliku tegevuste valdkonnas

Seminar on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 16-26 eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele. Seminar viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm.

Seminari võtmesõnad:

 • Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas
 • Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
 • Noored kui poliitikakujundajad
 • Noored ja vabatahtliku tegevus

Osalemine on tasuta!  Osalejate on tagatud toitlustamine ja õppematerjalid.

Registreerimiseks palun täitke regisstreerimis vormi https://foorum.sscw.ee/registreerimine/  või edastage ome ees-ja perekonnanimi, õppeasutust/organisatsiooni ning teie kontaktid e-postile registration@peacechild-estonia.org Reristreermine on avatud kuni jooksvalt  ning lõpeb kaks päeva enne ürituse algust)

Seminari ajakava (esialgne):

11.00 – 11.05 Seminari sissejuhatus (Arutelupäeva ning foorumi ajaloot ja kontseptsiooni tutvustus)
11.05 – 11.20 Piirkonna väljakutsed noorte ja vabakonna sihtgruppi jaoks sisseviidav ettekande “Noored ja võim – osale Riigikogu valimistel 2023”  – Anna Lisa Starkova, Tartu Ülikool
11.20 – 11.30 “Noored ja vabatahtliku tegevus” – Daina Arfanova, Kölni Ülikooli tudeng ja Peace Child Eesti koordinaator
11.30 – 12.10 Töögruppid I: (Noorte ettepanekuid poliitilised ettepanekuid erakondadele)
• Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused lõimuvasühiskonnas
• Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
• Noored kui poliitikakujundajad
• Noored ja vabatahtliku tegevus ja noorsootöö
12.10 – 12.20 Paus
12.25 – 12.50 Töögruppid II: Lahenduste arendamine kohalikul ja regionaalsel tasemel (lühi hackathon)
12.50 – 13.00 Tulemuste tutvustamine ja kokkuvõtted-