Ajakava 2018

Foorumi eesmärgiks on motiveerida noori poliitika vastu huvi tundma ja seal aktiivselt osalema, algatada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsuste vahel, ärgitada neid osalema valimistel, sest just poliitikas võetakse vastu noori puudutavad otsused.

Foorumi peateemadeks on dialoogi edendamine noorte ja kohalike omavalitste vahel, motiveerida noori huvi tundma ja aktiivselt osalema (seista oma huvide eest) omavalitsuste tegevuses, aktiivselt võta osa Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistes ning mõjutada noori puudutavaid otsuseid/lubaduseid tuleva politiiliste avaldustes.

PÄVAKAVA, 23.11.2018 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis

10:00 – 11:00 Registreerimine ja tervituskohv
11:00 – 11:10 Tervitussõnad
11:10 – 11:40 Ettekanded:
Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht (ettekandega: Euroopa Parlamendi valimised 2019 – “Seekordlahenvalima.eu“)
Roger Tibar. Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees (ettekandega: Huvikaitse ja aktiivne osalus – mis imeloom see on?) 

11:45 – 13.30 Paneeldiskussioon: Kas noorte häält ja poliitilised huvid on esindatud tulevatel Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel? (hariduspoliitika ja vaba aeg, noorte kaasatus, linnaruumi areng, noorte ettevõtlikus ja tööhõive). .
Noorte paneel
Noorte paneel:
• Heiki Viisimaa, ENL osalusprogrammi juht
• Kristina Funk, Tallinna linna noortevolikogu
• Nikita Lumijõe, Noorpoliitik 
• Janika Juuse, Jõhvi Noortekeskus
• Gerttu Osa, Viimsi Noortevolikogu juht, TTÜ üliõpilane.
• Anton Dijev, Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esimees

Ekspertide/Poliitikute paneel
• Eduard Odinets (Sotsiaaldemokraadid)
• Dmitri Dmitrijev, Riigikogu liige (Keskerakond)
• Maris Toomel, (Reformierakond)
• Marja-Liisa Veiser (Isamaa)
• Aleksei Naumkin, Jõhvi Vallavolikogu aseesimees, poliitik 

13.30 – 14.10 Lõuna (Fuajees) + Networking (Nõustamised Rajaleidja ja Töötukassa poolt)
14.10 – 15.10 Töötoad

  • (Kultuuridevaheline dialoog ja Eesti haridussüsteem) Multikultuurne ühiskond ja üleminek Eesti keelsele haridusele. – Aud 200 (Irene Käosaar, Integratsiooni Sihtasutus)
  • (Kodanikuharidus) Noorte roll riigi valitsemisel ja aktiivne osalus Riigikogu ning Euroopa parlamendi valimistel 2019 – Aud 217 (Vassili Golikov, politoloog; Anton Dijev, Kohtla-Järve Linnavolikogu)
  • (Ettevõtlilkkus, Innovatiivsus ja Töö/Karjäär) Noorte ettevõtlikkuse ja innovatiivsuse arendamine ning tööotsing – Aud 303 (Anastassia Everest, Eesti Töötukassa; Maire Merioja, Rajaleidja keskus)
  • (Praktiline töötuba I) Noored kui kodanikuühiskonna eestvedajad – minu esimene kogemus. – Aud 306 (Kritsina Funk, Tallinna Noortevolikogu; ja mitmed teised)
  • (Praktiline töötuba II) Noorte arvamus ja visioon Eestist aastaks 2035 (noorte ettepanekuid tuleviku strateegiate väljatöötamiseks). – Aud 216  (Dmitri Burnašev, Riigikantselei; Roger Tibar, ENL)

15.10 – 15.30 Töötubade kokkuvõtted
15.30 – 15.45 Erikülaline:  Anneki Teelahk
15.45 – 16.00 Kokkuvõtted ja noorte tunnustamine konkursis “Noor sädemeke”.