VABAÜHENDUSTE KÜSIMUSTIK

Antud küsimustiku eesmärgiks on saada teavet Eestis tegutsevate mittetulundusühenduste kohta kes tegutsevad avalikes huvides. Palun kirjutage oma arvamus selleks mõeldud vabale kohale või märkige ära teile sobiv vastusevariant.

Selected Value: 0
Hinda väiteid skaalal 1 – 5 (1= ei nõustu üldse 5 = nõustun täielikult)
Selected Value: 0
Hinda väiteid skaalal 1 – 5 (1= ei nõustu üldse 5 = nõustun täielikult)
Selected Value: 0
Hinda väiteid skaalal 1 – 5 (1= ei nõustu üldse 5 = nõustun täielikult)
Selected Value: 0
Hinda väiteid skaalal 1 – 5 (1= ei nõustu üldse 5 = nõustun täielikult)
Selected Value: 0
Hinda väiteid skaalal 1 – 5 (1= ei nõustu üldse 5 = nõustun täielikult)
Selected Value: 0
Hinda väiteid skaalal 1 – 5 (1= ei nõustu üldse 5 = nõustun täielikult)
Selected Value: 0
Hinda väiteid skaalal 1 – 5 (1= ei nõustu üldse 5 = nõustun täielikult)
Selected Value: 0
Hinda väiteid skaalal 1 – 5 (1= ei nõustu üldse 5 = nõustun täielikult)
Selected Value: 0
Hinda väiteid skaalal 1 – 5 (1= ei nõustu üldse 5 = nõustun täielikult)
Selected Value: 0
Hinda väiteid skaalal 1 – 5 (1= ei nõustu üldse 5 = nõustun täielikult)