Esinejad 2017

Anton Pratkunas

Anton Pratkunas – Narva Linnavolikogu liige

Lõpetas Kõrgema Sõjakooli aastal 2008 (sõjaväeline juhtimine) Alates 2015 õpib Tallinna Ülikoolis, Magistriõpe erialal (rekreatsioonikorraldus)
Oma suureks plussiks Anton peab oma töökogemust erinevates valdkondades, nagu Kaitseväe, politsei, hariduse, spordikorraldus, finants. See andis talle hea kogemuse elus, palju teadmisi ja oskusi, mida Anton rakendab igapäevases elus ja töös pidevalt.  Kõige tähtsamaks peab Motus spordiklubi asutamist, mille juhatuse liige Anton on. Klubi tegeleb spordiürituste korraldamisega Narvas ja Narva-Jõesuus, millest võtavad osa sajad inimesed. Anton on kahe imelise tütre isa, ohvitser, liikumisharrastuse ja spordiürituste korraldaja, riigikaitseõpetuse õpetaja, Narvalane, aktiivne kodanik.


Kristjan Tedremaa, Eesti Noorteühenduste Liit, juhatuse aseesimees

Kristjan Tedremaa on Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimees. Töö raames vastutab ta mitmete projektide eest, mille eesmärgiks on arendada noorte osalust nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel. Igapäevaselt tudeerib Kristjan Tallinna Ülikoolis, omandades riigiteaduste bakalaureuse kraadi.


Karl Sprenk, Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika nõunik

Karl Andreas Sprenk on Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) noortepoliitika nõunik. Oma igapäevatöös jälgib ta, et noortevaldkonna otsused, mis Eestis vastu võetakse, on noorteorganisatsioonide huvidega kooskõlas. Varasemalt on Karl tegutsenud nii Eesti Õpilasesinduste Liidus kui Tallinna Ülikooli üliõpilaskonnas. Hetkel on ta lõpetamas riigiteaduste õpinguid Tallinna Ülikoolis.


Dmitri Dmitrijev

Dmitri Dmitrijev – Lüganuse Vallavalitsuse liige, Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige

Dmitri Dmitrijev on lõpetanud TTÜ majandusteaduskonda 2005a. Pealinna jäämise asemel valis teed oma kodumaakonda, kus töötanud suures tootmisettevõttes olles samal ajal Kiviõli Linnavolikogu eelarvekomisjoni esimees. Aastast 2007-2015 on Kiviõli linnapea ja jätkab aktiivselt tööd avalikus sektoris. Tema eesmärkide seas on noorte spetsialistide toomine tagasi maakonda vajaliku infrastruktuuri ja teenuste arendamise kaudu. Alatest 1. märtsist 2015 XIII Riigikogu liige. Alatest 16. oktoobrist 2017 Lüganuse vallavolikogu liige


Jelena Kulpina, Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja

Jelena Kulpina õppis Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuhi erialal ning antud hetkel õpib TÜ Narva Kolledžis magistrantuuris sotsiaalpedagoogikat ja keelekümblust. Ta on karjäärinõustaja Ida-Virumaa Rajaleidja keskuses, kus ta nõustab noori karjäärivaldkonnas ja vajadusel vahendab karjäärialast infot. Karjääriteenuste valdkonnas on ta tegutsenus viimased 5 aastat. Jelena arvates on elukestvas õppes suur roll ka õigel karjääri planeerimisel.

Dan Tõnus

Dan Tõnus, SEV, Changemakers Academy kaasvedaja

Dan Tõnus on omandanud bakalaureusekraadi psühholoogias Hollandist, Groningeni ülikoolist. Läbi oma elutee nii Eestis kui välismaal on ta omandanud soovi tegutseda elus nii, et see ei too kasu mitte ainult talle endale, vaid ka võimalikult paljudele inimestele tema ümber. Praeguseks on ta oma väljundi leidnud Eesti Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus. Ettevõtluse juures inspireerib teda tugev areng. Ta leiab, et tänapäeval on ettevõtjad need, kes kannustavad uusi arenguid inimkonna jaoks. Kui ettevõtluse tehakse sotsiaalseks, siis tagatakse, et nendest arengutest ei võida mitte ainult ettevõtjad ise, vaid kogu ühiskond.

Jelena Krivodonova

Jelena Krivodonova, Kohtla-Järve noortekeskuse noorsootöötaja

Jelena Krivodonova on Kohtla-Järve Noortekeskuse noorsootöötaja. Töötan noortega juba 4 aastat. Minu peamised tööülesanded on: noortele suunatud ürituste ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine. Samuti osalen ka mitmes projektides: juhatan „Noorte õhtud” huviringi, kus noored realiseerivad oma ideed; olen Noorte Tugila projekti konsultant (programm on suunatud noortele, kes ei tööta, ega ei õpi vanuses 16-26)..

Vassili Golikov – Sillamäe LÜ programmide ja koostööjuht, rahvusvaheline ekspert, kodanikuaktivist