Kutse Narva seminarile 04.11.21 teemal: Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus

Kutse Narva seminarile 04.11.21 teemal: Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus

Kutsume Teid osalema seminaril „Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus: kas moesõnad või tegelik panus ühiskonda?“, mis toimub 04.11.21 kell 12.00 Narvas,  Vaba Lava Teatrikeskuses Üle-Eestilise Kodanikuühiskonna Foorumi 2021 raames toimub teine ettevalmistav seminar.

Narva ja lähema ümbruskonna vabaühendused, kohalikud kogukonna liidrid, kohaliku omavalitsuse liikmed, noored, hariduse,- kultuuri ning ärisektorite esindajad on kutsutud osa võtta ühisarutelus kus nad saaksid jagama oma ideid, praktikaid, muresid ja ettepanekuid olukorra leevendamiseks, et luua ühistele tegevustele uusi võimalusi ja seeläbi ühiselt arendada kogukonda ja edendada koostööd Põhja-Eestis tegutsevate eestikeelse suhtluskeelega ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide vahel.

Eesmärk: Efektiivne ettevalmistus tulevaks foorumiks ja kohaliku arengu valupunktide kaardistamine ning sobivate lahenduste leidmine/pakkumine läbi ühisarutelu. Suurendada osalejate teadlikkust ja oskuseid projekti kirjutamisest ja juhtimisest.
Sihtgrupp: Igal kohtumisel osaleb kuni 25 inimest. Osalema on oodatud piirkonna mittetulundusühenduste esindajad ja kohalike omavalitsuste liikmed, äriettevõtte esindajad, haridusasutuste esindajad, noored ning ka kõik teised seminari teemast huvitatud.
Arutelu töökeeled: eesti ja vene keel
Osalemine on TASUTA!
Registreerimine: 3.11.2021 siin: www.foorum.sscw.ee/registreerimine

NB! Seminari osalejatele on tagatud toitlustamine, materjalid ja kaetakse transpordikulud, bussipileti/kütuse kviitungi esitamisel (vastavalt hea tava reeglitele). Ootame aktiivset osavõttu!   NB! Üritus korraldame hübriidformaadis, ehk Zoomi keskonnas, mille veebilink edastame peale registreerimist.

AKAJAVA
12.00 – 14.00 Projektikirjutamise ja juhtimise koolitus (KÜSK, KIK, INSA, EAS, KOP, KOV, Euroopa Komisjoni taotlusvoorud ja programmid” (NB! vene keeles)
14.00 – 14.10 Arutelu avamine ning MTÜdega, kodanikuaktiivstidega, võrgustikutega tutvumine
14.10 – 14.15 Kodanikuühiskonna foorumi 2021 tutvustamine – Vassili Golikov, SSCW programmide juht
14.15 – 14.45 Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus (Erkki Kubber, SEV esindaja ja Anton Pratkunas, IVEK)
14.45 – 15.00 Ettevõtlikku hoiakute, teadmiste ja oskuste arendamine (Denis Larchenko, TÜ Narva kolledž, programmijuht)
15.00 – 15.30 Sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse valupunktide kaardistamine (MTÜde vaatenurgast)
15.30 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 16.10 Tulemuste tutvustamine
16.10 – 17.00 Sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonnas sobivate lahenduste leidmine
17.00 – 17.10 Tulemuste tutvustamine
17.10 – 17.45 Grupitööd I (vastavalt teemale)
17.45 – 18.00 Kokkuvõtted grupitööst ja arutelu lõpp

Lisainformatsioon: https://foorum.sscw.ee/kodanikuuhiskonna-foorumid/kodanikuuhiskonna-foorum-2021/seminarid/

Projekti rahastavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Briti Nõukogu ja Sillamäe Lastekaitse Ühing.

Ettevalmistavatel seminaridel on kokku kuus peateemat. Iga seminar keskendub kõige rohkem ühele neist.

  • Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus (Narva)
  • Avalike teenuste osutamine ja delegeerimine (Rakvere/online)
  • Kodanikuharidus ja rahvusvaheline koostöö (Tallinn)
  • Poliitika kujundamine ja selles osalemine (Kohta-Järve)
  • Vabaühenduste tegutsemisvõimekus ja -keskkond (Jõhvi)

Kasulikke materjale leiad siit

Seminari moderaator: Vassili Golikov, Sillamäe Lastekaitse Ühing
Seminari eksperdid: Anton Praktukan, IVEK;  Erkki Kubber, SEV esindaja; Denis Larchenko, TÜ Narva kolledž jt.

Küsimuste korral võtke ühendust meie meeskonnaga: foorum2021@sscw.ee või helista 55602993

* Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.