Noorte arvamusfestival 2023

“Noorte arvamusfestival 2023” – on avatud ja inspireeriv noorte kohtumispaik erinevatele arvamustele ja uutele ideedele, kus hakkavad ärkama ellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatele ja otsustajatele olulistel teemadel. Noorte arvamusfestivali missiooniks on koondada kõik noortegrupid, anda neile ja inimestele mõjuvõimu ja seeläbi parandada nende teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri.

Noorte arvamusfestivali eesmärgiks on suurendada noorte teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri, et äratadaellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatel jaostustajatele olulistel teemadel. Lisaks sellele ühiselt koos arutleda noortepannus Eesti tuleviku ehitamisel ning ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide saavutamist ja kaardistada noorte roll Tallinna linnaarengu eesmärkide (hariduse, noorsootöö, kultuuri ning keskonna valdkondades) saavutamisels toetadas noorteühendusi nende tegudes ja algatustes. Selle kaudu edendada noorsootööd noorte/spetsialisti seas, et motiveerida noori panustama kohalikul tasemel ning edendada omavahelist koostööd.

Noorte arvamusfestivali 2023 detailsemat teemad (olid sätestatud vastavalt üle Eestilise Noortefoorumil 2022 korjatud tagasidele ning pakutud tuleva ürituste teemadeks:
– Noorte panus elukeskkonna muutmist rohelisemaks ja keskonnasõbralikuma eluviisi ja transpordi kasutamine Tallinnas
– Noorte kogukondade tervendamine läbi vaimse tervise ja vastupidavuse tugevdamise
– Noorte osalus ja kaasatus vabatahtliku tegevusse ning poliitika kujundamisse.
– Noorte osalusvõimaluste jätkusuutlikkuse tagamine KOVis
– Noortevõimekuse tõstmine ja huvikaitse edendamine
– Kultuuridevaheline dialoog (eesti ja venekeelse noorte ning noor sõjapõgenike omavaheline koostöö ja läbi saamine)
– Aktiivsete kodanike kasvatamine läbi vabatahtliku tegevuse toetamine.

Noorte arvamusfestival 2023 keskendub järgmiste teemadele:
1. Noorte osalus ja kaasatus
2. Noorte kogukondade tervendamine (COVID 19 mõju),
3. Rahu ja kultuuridevaheline dialoogi edendamine (Ukraina noor sõjapõgenikud ja venekeelsete noorte lõimumine)
4. Säästev areng (keskkonnakaitse) ja digitaalne ühiskond

Festvial on väga sobib noorte kaasamiseks kus Tallinna noored saaksid jagada oma arvamused omavahel ja teistega, et koos arutada millest seisneb noorte roll Tallinna linna noorsootöö ja hariduse valdkonna positiivse tulemuste saavutamist ning noorte võimestamise läbi kaasaegsete oskuste saamist ja noorte omavaheline tulemuslik koostöö edendamist, et luua ühine arvamuspinna, mis on ehitatud ühistele väärtustele ja tuleviku visioonidele ning noorte omaalgatuslikuse arendamisele. Lisa eesmärgina on arutleda noorte pannus Eesti tuleviku ehitamisel ning ülemaailmsete säästva arengu eesmärgkidesaavutamist.

Festival koosneb kolmest peatükkidest:
1. Peamine arutelu (paneeldiskussioon / maailmakohvik)
2. Töötoad (oskuslikud ja praktilise suunaga töötoad)
3. Arutelud (töögruppid ja noortekohtumised)

Üritus panebendale ülesandeks kaasata võimalikult palju noor inimesi, kuulata ära nende lootused ja kartused ning tutvuda nende ideedega ja kogemustega võimestades noori arendada oma algatuslikult. Noored usuvad, et võimu esindajad ja poliitika elluviijad kuulaks neid ära ja võtaks arvesse noorte arvamus otsuste tegemisel.

Ürituse jooksul osalejad, saavad uusi teadmisi ja oskusi mis toetavad nende sotsiaaloskuste, meeskonna ja vabatahtlike juhtimise, kommunikatsiooni, ja organisatoorse oskuste arengut kuulavad inspireerivaid keynote kõnelejaid, jagavad oma arvamused, saavad uusi kogemusi kohtudes oma kooli ja ülikooli kaaslastega / kolleegidega erinevatest noorteühendustest/õppeasutustest, valitsuslikest ja valitsusvälistest organisatsioonidest, riiklikest fondidest jm. Lisaks sellele pakutakse noortele tutvuda kohaliku kultuuri ja noorte algatustega, kooli demokraatiaga ja kodanikuühiskonna toimumisega.

Päeva lõpus mitteformaalses keskkonnas läbi noorte ja ekspertide poolt loodud hariduslike ja kultuuriürituste arenevad omaalgatuslikkust ning loovad usi sidemed ja koostöö, mis enda poolt teeb noorte arvamusfestival jätkusuutlikust ja positiivselt mõjukaks.

ÜRITUSE AJAKAVA LEIAB SIIN

NOORTE ARVAMUSFESTIVAL 2023, TALLINN

I PÄEV Tallink Spa Hotellis, 8. Mai 2023 kell 10.00 – 16.30

II PÄEV Tallink Spa Hotellis, 9. Mai 2023 kell 10.00 – 16.30

Registreerimine on avatud kuni 7.05.2023 veebilehel  

Lisainfo:
Vassili Golikov, tel. 55602993 vassili@sscw.ee
German Morris, 55576329 german@peacechild-estonia.org

Norote arvamusfestivali toimumist toetavad: Briti Nõukogu (#Peopletopeople) , Tallinna Haridusamet , Haridus – ja Teadusministeerium, Eesti Noorte Ühenduste Liit.