Noortefoorumi Esinejad 2015

Kristina_Kallas

Kristina Kallas – Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor, Tartu Ülikooli doktorant

Kristina on Eesti üks tuntumaid integratsiooni ja vähemuste oiguste eksperte. Tema esimene haridus oli hoopis aga ajaloo vallas. Nüüd on ta keskendunud Narva kolledži juhtimisele, kuid selle korvalt tegutseb aktiivselt integratsiooni toetamisega olles Integratsiooni Sihtasutuse värske noukogu liige ning kirjutades sageli ka Eesti lehtedele integratsiooni teemal. Kristina on üles kasvanud mitmekultuurilisel Ida-Virumaal, elanud mitmetes riikides Euroopas ja kaugemalgi Aasias ning omab nii teoreetilisi kui ka reaalse elu kogemusi kultuuridevahelisest suhtlemisest. Kristina on mitu aastat tegelenud ka pogenike probleemidega ning töötanud OSCE missioonidel Ukrainas.

Aet

Aet Kiisla  – avaliku halduse lektor, Tartu Ülikooli Narva Kolledži õppedirektor, kohaliku omavalitsuse korralduse programmijuht

Aet Kiisla on loomult maailmaparandaja. Endine põhikooli matemaatikaõpetaja, praegune Tartu Ülikooli Narva Kolledži avaliku halduse lektor ning õppedirektor. Maailmaparandamiseks püüab otsida erinevaid võimalusi, ent peamiselt teeb seda läbi harimise. Harimist teeb ka kogukonnas, kodanikke julgustades ja tagant tõugates. Eelistab lahendusi, millel on potentsiaal saada harjumuseks ja võivad olla märkamatud.

Hristo-Johvi

Hristo Neiland – Jõhvi Noortekeskuse juhataja

Hristo Neiland õppis Tartu Ülikoolis, võrdleva poliitika ja rahvusvaheliste suhete suunal, Riigiteaduste erialal. Taaralinna jäämise asemel valis ta tee tagasi oma kodulinna Jõhvi, kus on Jõhvi Noortekeskuse „Noored Jõhvikad“ noorsootöötaja ja vedaja. Õpingute ajal võitis Hristo „Tagasi Kodukohta“ konkursi, oma ideega, et erinevate emakeeltega noorte omavaheline suhtlus on nõrk, sest neil puuduvad puutepunktid. Selle valukoha leevendamiseks korraldas ta Unity Street festivali mille sündmused leidsid aset nii Jõhvis kui Tartus. Peale talle hingelähedaste kodanikuaktiivsuse, poliitika ja sallivuse teemade huvitab Hristot sport. Ta on kahe spordiklubi Alutaguse Eagle discgolfi klubi ja MTÜ DanceBox, asutaja liige.

Elisabeth Purga

Elisabeth Purga – Toila Gümnaasiumi 11. klassi õpilane

Alates aastast 2011 olen olnud oma kooli, Toila Gümnaasiumi ôpilasomavalitsuses ning ka hoolekogus ôpilaste esindajana. Ida-Virumaa Noortekogu töös olen osalenud aktiivselt kolm aastat, sellest kaks aastat olen seda organisatsiooni juhtinud ning tänu sellele kirjutanud ja juhtinud erinevaid projekte. Veel on mu hobideks kirjutamine, lugemine, reisimine, tantsimine (olen ka oma koduvallas tantsutreener)

Eduard Odinets – Kohtla-Järve Linnavolikogu liige,  Kultuurministeeriumi välisvahendite ekspert

Eduard Odinets on Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert. Enne seda on ta juhtinud Euroopa Sotsiaalfondi keeleõppeprogramme Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuses Meie Inimesed, töötanud rahvastikuminister Katrin Saksa nõunikuna ning rahvastikuminister Urve Palo büroo juhatajana. Samuti on ta toimetanud ajalehe Põhjarannik integratsioonilisa Istoki, osalenud eksperdina mitmes Eesti-siseses ja rahvusvahelises integratsiooniprojektis.Eduardil on rakenduskõrgharidus kohaliku omavalitsuse korralduses Tartu Ülikoolist ning eesti keele kui võõrkeele õpetaja magistrikraad Tallinna Ülikoolist. Hetkel õpib Eduard lingvistika doktorantuuris Tallinna Ülikoolis.

Dmitri Dmitrijev – Riigikogu Liige

Dmitri Dmitrijev on lõpetanud TTÜ majandusteaduskonda 2005a. Pealinna jäämise asemel valis teed oma kodumaakonda, kus töötanud suures tootmisettevõttes olles samal ajal Kiviõli Linnavolikogu eelarvekomisjoni esimees. Aastast 2007-2015 on Kiviõli linnapea ja jätkab aktiivselt tööd avalikus sektoris. Tema eesmärkide seas on noorte spetsialistide toomine tagasi maakonda vajaliku infrastruktuuri ja teenuste arendamise kaudu. Alatest 1. märtsist 2015 XIII Riigikogu liige.