Foorumi osa AGORA

AGORA – strateegiline paneeldiskussioon.

Pakub strateegilist vaadet Foorumil arutluse all olevatele teemadele.

Foorumi strateegilises fookuses on  kolm peamist alateemat:
Osalemine – kodanikuühiskonna üritustel, kohalikel ja riiklikel taotlusvoorudel jm.

Kaasatus – otsustusprotsessis ja poliitikakujundamisel, ühiskondliku elu arendamisel jm.

Võimestatud koostöö –  eesti ja venekeelsete organisatsioonide vahel, organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Paneeli on kutsutud esinema 6 esindajat erinevatest asutustes nende hulgas ministeeriumid, katusorganisatsioonid, vabaühendused, rahastajad/ettevõtted, kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad nii kohalikul kui riiklikul tasandil. Iga paneelis osaleja räägib 5-10 minutit. Kõigile osalevatele ühendustele või huvitundjatele võimaldatakse esitatada küsimusi ja kommentaare.

Oodatav väljund on peamine sisend  täiendamiseks KOVi koostatavatesse strateegilistesse ettepanekutesse, lisaks ka KODARI “Tugev kodanikuühiskond“ 2021–2024 ja lõimumiskava “Lõimuv Eesti 2030” elurakendamisele.

Kutsutud ekspertide nimed selguvad lähiajal.