Noortefoorum 2019

VII Noortefoorumil 2019 “Tänased noored – Eesti tuleviku loojad” toimub kolmapäeval, 27. novembril kell 11.00 – 17.00 Tallink Spa Hotellis, konverentsikeskuses II korrusel (aadressil Saadama 11a, Tallinn).  

“Noortefoorum” on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. Noortefoorum on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest – noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab foorum teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmi erikülalised – täpsustamisel. Päeva lõpus toimub  noore tunnustamine konkursi “Sädemeke” võitjate tunnustamine.

Foorumile saab registreerida kuni 22. novembrini veebilehel: http://goo.gl/forms/Rxw0zyyZTC.

FOORUMI PÄVAKAVA

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi. Täname mõistva suhtumise eest!

Registreerimise ja konverentsi tehniliste küsimustega palume pöörduda – info@sscw.ee .

Noortefoorum “Tänased noored – Eesti tuleviku loojad” toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames.

TSNA-1