Esinejad 2021

Peeter Taim, JJ Street Tantsukooli juht, politoolog  (Foorumi moderaator)

“Peeter Taim on noorsootöötaja, kes on olnud tegev noortevaldkonnas alates 1984. aastast. Ta on olnud noorteühenduse asutaja ja juht, Eesti esimese noortekeskuse looja, Eesti esimese noorte infokeskuse looja ja juht, Eesti esimese KOV-i noortestruktuuri asutaja ja juht (Tartu LV noorsooteenistus), Lasnamäe noortekeskuse juht. Hetkel on Peeter Taim Eesti ühe suurima huvikooli JJ-Street tantsukooli juhataja. Akadeemiline kraad on Peeter Taimel politoloogias.”.

Nellika Valder, Riigi valimisteenistuse nõunik

.

Maria Kazlovskay, Lasnamäe Noortekeskuse noorsootöötaja 

…………….


Maris Jõgeva, Eestimaa Looduse Fond

Maris Jõgeva on kodanikuühiskonna ja kaasamise ekspert. Ta on töötanud nende teemadega Vabaühenduste Liidus, Avatud Eesti Fondis ja Siseministeeriumis, aga on ka koolitaja, konsultant ja nõustaja nii vabaühendustele kui avalikule sektorile. Täna on ta tööl Eestimaa Looduse Fondis, samal ajal aga osaline ka Sotsiaalse innovatsiooni laboris.

Renate Gross, SA Kodaninkuühiskonna Sihtkapital

Renate Gross töötab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis ja on Euroopa Liidu „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi“ (KVÕV) kontaktpunkti koordinaator. Tema peamiseks ülesandeks on jagada huvigruppidele infot KVÕV rahastusprogrammi kohta, nõustada taotlejaid ja abistada organisatsioone projektipartnerite otsingul. Renate eesmärk on innustada võimalikult paljusid organisatsioone kirjutama põnevaid projekte, mis aitaks kaasa avatud, õigustel põhineva, demokraatliku, kaasava ja võrdõiguslikkust soodustava ühiskonna tekkele.


Eduard Odinets – Kohtla-Järve Linnavolikogu liige, Riigikogu liige 

Eduard Odinets on Riigikogu liige. Enne seda on ta on töötanud kultuurministeeriumi välisvahendite eksperdina, juhtinud Euroopa Sotsiaalfondi keeleõppeprogramme Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuses Meie Inimesed, töötanud rahvastikuminister Katrin Saksa nõunikuna ning rahvastikuminister Urve Palo büroo juhatajana. Samuti on ta toimetanud ajalehe Põhjarannik integratsioonilisa Istoki, osalenud eksperdina mitmes Eesti-siseses ja rahvusvahelises integratsiooniprojektis. Eduardil on rakenduskõrgharidus kohaliku omavalitsuse korralduses Tartu Ülikoolist ning eesti keele kui võõrkeele õpetaja magistrikraad Tallinna Ülikoolist. Hetkel õpib Eduard lingvistika doktorantuuris Tallinna Ülikoolis.


 

Pille Simral ja Triin Parts, Eesti Töötukassa ning Anna Liza Starkova, Lundi Ülikool (Rootsi)

….


Merilin Võrk, Tallinina Ülikool, Digitehnoloogiate instituut 

……

 

Rusalina Gassõmova, Peace Child Eesti kodanikuhariduse koordinaator, noortoostöötaja

……………………..