Ajakava 2019

Foorumi eesmärgiks on anda noortele hariduse, lõimumise ja noorte kaasamise valdkonna täielik ülevaade olukorrast; motiveerida noori poliitika vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõueanded oma ideede ja algatuste teostamiseks

Foorumi peateemadeks on haridus ja lõimumine läbi  noorte silmade. Haridus on teema, millega puutuvad noored kokku igapäevaselt. Lisaks on oluline leida täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokkutoomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

PÄVAKAVA, 27.11.2019 Tallink Spa Hotell 

10:30 – 11:00 Registreerimine ja tervituskohv
11:00 – 11:10 Tervitussõnad – Roger Tibar, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees
11:10 – 11:55 Ettekanded:
•  “Haridusstrateegia 2035 ja noored”, Tatjana Kiilo, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja
• “Lõimuv Eesti 2030 ja noored”, Piret Hartman, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler

12:00 – 13.15 Paneeldiskussioon:  Lõimumine koolis ja koolist väljas – mis on tegemata? 
Noorte + 
Ekspertide paneel
• Tatjana Kiilo, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja
• Anna Farafonova, Integratsiooni Sihtasutuse koostööjuht
• Hendrik Agur, Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor
• Marcus Ehasoo Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees
• Kristel Jakobson, Eesti Üliõpilaskondade Liidu aseesimees
• Heidi Paabort, Noortegarantii tugitegevuse programmijuht/ Eesti ANK, programmijuht
• Diana Drobot, MTÜ VeniVidiVici Virumaa koordinaator

13.15 – 14.15 Lõuna (Fuajees) + Networking (ENL,SSCW, nõustamised Rajaleidja ja Töötukassa poolt)
14.15 – 15.45 Töötoad

 • (Eesti haridussüsteem) Kaasav haridus ja Haridusstrateegia 2035 arutelu
  Eestvedajad: Julia Stolberova, Eriline Maailm; Tatjana Kiilo, Haridus- ja Teadusministeerium;
 • (Lõimumine ja mitmekesisus) Lõimuv Eesti 2030 strateegia arutelu
  Eestvedajad: Olga Sõtnik, Kultuuriministeerium; Uljana Ponomarjova, Eesti Inimõigustekeskus; Anna Farafonova, Integratsiooni SA
 • (Ettevõtlikkus, Innovatiivsus + loovmajandus) Noorte ettevõtlikkuse ja innovatiivsuse arendamine
  Eestvedajad: Mart Lättekivi, sTARTUp Day; Gerli Veeleid, HEAKi;  Anna Ditman, Töötukassa
 • (Praktiline töötuba I) Noored ja kodanikuühiskond – aktiivsete kodanike kasvatamine 
  Eestvedajad: Mikk Tarros ja Ave-Liis Kivest, Eesti Noorteühenduste Liit;  Lianne Teder, Tallinna Ülikool
 • (Praktiline töötuba II) Media & hate speech influence on Youth
  Eestvedajad: Dr. Mahmoud Ezzat ja Amb. Hatim Atallah (inglise keeles)

15.45 – 16.00 Töötubade kokkuvõtted

16.00 – 16.30 Erikülalised:  H.E.  Ambassador Hatim Atallah (Tuneesia) / Marko Ool, Tallinna Spordi ja Noorsooamet / David Woollcombe, Peace Child International (UK)
16.30 – 16.40 Kokkuvõtted ja noorte tunnustamine konkursil “Noor sädemeke”.
16.40  –  Buss Kontsert-etendusele “Brainstorm” Lindakivi Kultuurikeskuses
17.30 – 20.15 Pidulik programm Sillamäe Lastekaitse Ühingu 30. aastapäeva puhul,   Kontsertetendus “Brainstorm”  (Eksperimentaalmuusikal “Tohuvabohu” ning tribute to Tina Turner “Simply the best”), Lindakivi Kultuurikeskuses.