Esinejad 2019

Roger Tibar

Roger Tibar, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees  (Foorumi moderaator)

Roger Tibar on Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees. Töö raames hoolitseb ta selle eest, et ENLi strateegilised eesmärgid saaksid saavutatud ning et organisatsioon omaks mõju nii kohalikul kui riiklikul (ja ka rahvusvahelisel) tasandil. Lisaks vastutab ta ka Eesti osaluskogude võrgustiku arendamise ja uute osaluskogude loomise eest. Roger on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli avalik haldus ja riigiteadused eriala bakalaureuse kraadi. Varasemalt on ta juhtinud nii Haapsalu Noortevolikogu kui ka Läänemaa Noortekogu ning olnud ka tantsutreeneri rollis.

Tatjana Kiilo, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja

Tatjana Kiilo on Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja. Tema roll on toetada Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas poliitikate kujundamist ja elluviimist, selleks tagada vajalike uuringute, näitajate, analüüside olemasolu. Tatjana vastutab ka uue perioodi strateegilise raamistiku koordineerimise eest. Tatjana kaitses 2013. aastal Tartu Ülikooli sotsioloogia doktorikraadi. Eesti eesistumise ajal oli ta Euroopa Liidu nõukogu hariduskomitee asejuht.

Piret-Hartman-300x300

Piret Hartman, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler

Piret alustas aktiivset ühiskondlikku elu oma kooli õpilasomavalitsust luues Lüganuse Keskkoolis Ida-Virumaal. Ta on olnud Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu ning Eesti Noorteühenduste Liidu üks algatajatest ning juhtinud Eesti Üliõpilaskondade Liitu. Piret on töötanud Riigikogus fraktsiooni nõunikuna, juhtinud valimiskampaaniat ning olnud erakonna tegevjuht. Kultuuriministri nõunikuna töötades 2015-2016. aastal oli ta üks sellel sügisel rakenduva huvitegevuse kontseptsiooni autoritest.

Hendrik_Agur-1024x683

Hendrik Agur, Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor

Hendrik Agur on alates 2019. aasta kevadest Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor. Enne seda töötas Hendrik Agur täpselt kolmteist aastat eesti vanima kooli, Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktorina. Väljakutse, teha uuest riigigümnaasiumist kaasaegne eesti keelne ja -meelne tubli kool Ida-Virumaal, võttis koos Hendrikuga vastu nelikümmend õpetajat, kellest pooled suundusid Kohtla-Järvele samuti väljastpoolt Kohtla-Järvet. Eesmärk, et eest ja vene kogukonnad lähendukisd, peaksid lugu ja austaksid üksteise keelt ja kultuuri väga heas hariduskeskkonnas, on täidetav koos särasilmsete, kaasaegsete ja väga pühendunud inimestega. Et paremad inimesed saaksid muutuda veel paremateks inimesteks, sellise ülesande on Hendrik Agur püstitanud endale ja oma meeskonnale.

.

Marcus Ehasoo Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees

Marcus on Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees, mis tähendab, et igapäevaste tööülesannete hulka kuulub koolidemokraatia arendamine, hariduslike probleemidega tegelemine ning õpilaste võimestamine. Üheks oluliseks teemaks on ka hariduslik integratsioon, mis täna Eestis juba teosammul toimib, kuid on Õpilasliidu hinnangul liiga aeglaselt veniv protsess. Marcuse hinnangul saab Eesti haridust edukaks lugeda alles siis, kui kõik meie inimesed selle positiivset poolt kogevad.

Kristel Jakobson, Eesti Üliõpilaskondade Liidu aseesimees

Kristel Jakobson on Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht. Ta Lõpetasi riigiteaduste bakalaureuse Tartu Ülikoolis ning oma lõputöö kirjutas Eestis elavate vene emakeelega noorte arvamusest kodakondsuse ja rahvuse küsimuses. Täna tähendab igapäevaselt tema töö EÜLis tudengite kui peamise kõrghariduse huvigrupi eest seismist. On oluline, et ka tulevikus oleks Eestis tasuta ligipääsetav kvaliteetne kõrgharidus saadav kõigile motiveeritutele, seda sõltumata nende majanduslikust, rahvuslikust või muudest aspektidest, mis õppuri tausta mõjutada võivad.

Heidi Paabort, Eesti ANK Noortegarantii tugitegevuse programmijuht

Heidi Paabortil on noorsootöö valdkonna kogemus aastast 1997. Heidi Paabort on üks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse asutajatest. Põhjalikum üleriigiline noortevaldkonna kogemus on saadud alates 2008. aastast, kui Heidi Paabort alustas Eesti ANKis tegevjuhi ametiga (kokku 10 aastat), mis eeldas pidevat kursis olemist noortevaldkonna ja sidusvaldkonna teemadega. Rolliga kaasnes vastutus osaleda valdkonna juhtgruppidest ja teostada nii ühenduse kui ka ühenduse eestvedamisel elluviidavate projektide ja suurprogrammide analüüsi ja seiret (~10 valdkonna suurprojekti). Heidi Paabort eestvedamisel või kaasabil loodi Eesti ANK meeskonnaga koostöös mitmeid tänaseid noorsootööga seotud programme ja toetusinstrumente. Heidi Paabort kuulub mitmesse valdkondlikku nõukotta. Heidi Paabort on end noortevaldkonna teemades pidevalt täiendanud ja seda nii Euroopa riikides kui ka USAs. Alates 2015. aastast vastutab Heidi Paabort Noortegarantii NEET-noorte tugiteenuse eest Eestis. Heidi Paabortil on kogemus elektroonilise noortekeskuse seireinstrumendi loomisel ja arendamisel. Tõenduspõhisema süsteemi arendamisele on aidanud kaasa ka õpingud Tartu Ülikooli sotsioloogia õppekaval, mis on andnud hea teadmise erinevatest analüüsitehnikatest ja inimese käitumisega seotud teooriatest.

Diana Drobot, MTÜ VeniVidiVici Virumaa koordinaator

Kuumavereline idaviru aktivist Diana on Eesti-sisese õpilasvahetusprogrammi koordinaator ja Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudeng. Tänu oma kakskeelsusele – pärandatud vene ja omandatud eesti keel – esindab mõlemaid kogukondi. Ta seisab eesti keele säilimise eest Ida-Virumaal ning soovib innustada passiivseid potentsiaalikaid aktiviste, kes ei oska end väljendada ning kardavad, et nende ideed on naeruväärsed või väärad.

Anna Farafonova, Integratsiooni Sihtasutuse kootööjuht

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis slaavi filoloogiat. Peale Ülikooli lõpetamist töötasin Ida-Virumaal erinevates ettevõttetes. Mitu aastaid töötasin turismiga seotud ettevõttes müügijuhi ametikohal. Integratsioonis Sihtasutuse meeskonnaga liitusin oktoobris 2016. Töötasin Narva nõustamiskeskuses, kus igale pakkusin oma abi lõimumisala küsimuste lahendamises. Aastast 2017 olen koostöötegevuste valdkonnajuht. Igapäevaselt tegelen lõimumisega seotud ürituste korraldamisega. Mina olen sündinud Narvas, siin ma elan ja töötan, seetõttu Ida-Virumaa inimeste mured on minu jaoks väga tähtsad ja südamlikud. Usun, et igaüks loeb ja saab meie maailma paremaks muuta.

Julia Stolberova, MTÜ Eriline Maailm, tegevjuht

Julia on aktiivne kodanikuühiskonna aktivist, MTÜ Eriline Maailm ja MTÜ Vivere kooli juhatuse liige. Ta on hariduse järgi jurist, kuigi lisaks on saanud täiendava hariduse eripedagoogikas.Viimased 3 aastat on tegelenud kaasava hariduse populariseerimisega Eestis.

Olga Sõtnik, Kultuuriministeeriumi esndaja

Olga Sõtnik on Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist ning vastutab lõimumise valdkonna uue arengukava koostamise eest. Lisaks sellele on ta Mustamäe linnaosakogu liige, Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu liige ning SA Kiusamisvaba kooli vabatahtlik. Ta on olnud XI ja XII Riigikogu liige, Tallinna abilinnapea ning Rahvastikuministri nõunik. Tema ülikooli lõputöö kandis pealkirja “Vene õppekeelega gümnaasiumide lõpetanute toimetulek eesti haridus- ja tööturul”.

Uljana Ponomarjova, Eesti Inimõigustekeskus

Uljana kirjeldab end kui avatud ja hea südamega inimest, kellele meeldib põrandaalune elektrooniline muusika, reisimine ja kes huvitub poliitikat. Uljanal on õigusteaduse bakalaureusekraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Viimased kaks aastat töötas ta Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsuses linnaosa vanema nõunikuna. Peaegu tegutseb Ulja Eesti Inim]igustekeskuses, ning veab ta eest Võrdse kohtlemise võrgustikku ning on pagulasvaldkonna jurist.

Mart Lättekivi, sTARTUp Day esindaja

Alati rõõmsameelne Mart Lättekivi töötab igapäevaselt Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas, kuid on ka täiskohaga Baltikumi suurima ärifestivali sTARTUp Day korraldustiimis. Startup maailma on Mart sillutanud oma tee vabatahtliku tööga spordikorralduses.

Gerli Veeleid, HEAKi projektijuht/Maardu Gümnaasiumi ettevõtlus ja majandusõpetaja

Gerli Veeleid on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse projektijuht, kus tema igapäeva tööülesanneteks on noorte ettevõtlikkuse arendamine Harjumaal ning vabaühenduste nõustamine. Lisaks sellele annab Gerli Maardu Gümnaasiumis ettevõtlus- ja majandusõpetust ning kuulub Lääne Harju Koostöökogu hindamiskomisjoni. Möödunud kevadel lõpetas ta Estonian Business Schooli bakalaureuse ettevõtlus ja ärijuhtimise erialal. Keskkooli ajal lõi Gerli aktiivselt kaasa õpilasesinduse tegemistes toimkonnajuhina, vedas eest Noorte Tööbörsi projekti (sh osales Ajujahi saates), oli aastaid rühmajuhiks Malevas ning liikmeks Rae Noortevolikogus.

Mikk Tarros

Mikk Tarros, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimees

Mikk on Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) aseesimees. ENLi juhatuse liikmena hoolitseb ta selle eest, et noorteorganisatsioonid oleksid enda valdkonna põhikujundajad ja nende tegevusel oleks ühiskondlikult tuntav mõju. Ta on olnud seotud erinevate noorteorganisatsioonidega, varasemalt on ta olnud Eesti Õpilasesinduse liidu asepresident. Oma praeguses positsioonis ENL-is keskendub Mikk riikliku ja Euroopa noortepoliitika arendamisele. Ta on õppinud Tartu ülikoolis politoloogiat ning lõpetab praegu kraadi Tallinna Ülikoolis Ühiskonnateaduste instituudis..

Ave-Liis Kivest, Eesti Noorteühenduste Liidu osalusprogammi juht

Ave-Liis Kivest on Eesti Noorteühenduste Liidu osalusprogammi juht, kes hoolitseb selle eest, et noorte osaluse maastikul oleks kõik hästi ning Eestis tekiks uusi noortevolikogusid. Ave-Liis jagab ka headele ideedele Noorte osaluse fondist raha.

Lianne Teder, Tallinna Ülikooli noorsootöö- ja mitteformaalõppe õppejõud

Lianne Teder on noorsootöö- ja mitteformaalõppe õpetaja Tallinna Ülikoolis ning tegutsenud noortevaldkonnas noortejuhina, noorsootöötajana ja noorsootöö korraldajana 1998. aastast. Liannel on noorsootöötaja kutse tase 7 ning täiskasvanukoolitaja kutse tase 6. Ta usub, et noorsootööl on suur võim ja võimalus toetada noorte arengut ning aidata kaasa ennast ja teisi toetavate kodanike kujunemisele.

Mahmoud-Ezzat

Dr. Mahmoud Ezzat, Eriprojektide asedirektor Bibliotheca Alexandrina (Egiptus)

Ta on hetkel eriprojektide asedirektor Bibliotheca Alexandrinas. Mr Ezzat kaitses oma PhD politoloogias 2017 aastal Aasia Õpingute ja Teaduse Instituudis Egiptuses lisaks oma magistrikraadile ja bakalaureuskraadile politoloogias Kairo Ülikoolist. Ta on Egiptuse teadlane ja kirjanik poliitilistel, ajaloolistel, kultuurilistel ja massikommunikatsiooni teemadel. Tema kirjatükke on avaldatud erinevates ajakirjades Egiptuses, Hispaanias, Saudi Araabias, Liibanonis ja mujal Euroopas, mis on saanud ka Egiptuse riigi ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt tunnustust. Ta koordineerib kultuurilist koostööd Bibliotheca Alexandrina ja välisorganisatsioonide, institutsioonide ja MTÜde vahel, ning koordineerib Memory of Modern Egypt veebilehekülge ja muid arhiiviveebilehekülgi ning juhib ka ekstremismile vastuseisu programmi Bibliotheca Alexandrina’s ning on üks põhitegijaid projektis mille raames see konverents toimub.

marko-ool

Marko Ool, Tallinna Noorsootöö osakonna juhataja (ERIKÜLALINE)

Marko on Tallinna Spordi- ja Noorsooametis noorsootöö osakonna juhataja. Ta tegeleb noorsootöö kavandamise, arendamise ja elluviimisega Tallinnas. Varsemalt on ta koordineerinud noortekeskuste tegevust ning olnud noortekeskuses noorsootöötaja.

Hatem-Atallah-Photo

T.E. Suursaadik Hatem Attalah,  endine Anna Lindh Foundationi tegevjuht (Tuneesia) (ERIKÜLALINE)

Suursaadik Hatem Atallah on endine Anna Lindh Foundationi tegevjuht. Tal on pikaajaline diplomaatiline taust. Ta on olnud Tuneesia suursaadik mitmetes riikides, seal hulgas Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriikides, Lõuna Aafrikas ja Etioopias ning Alaline Esindaja Aafrika Liitu, veebruarini 2015. Suursaadik Atallah osales mitmel Aafrika Liidu, ÜRO ja Araabia Maghreb Liidu kohtumisel ja ministeeriumi kohtumistel kus organiseeris ka mitmeid kultuuriüritusi: näitusi, kinopäevi, muusikalisi etteasteid, loenguid ajaloost ja pärandist ja debatte kultuuridevahelise ja religioonidevahelise dialoogi teemadel.

David Woollcombe, Peace Child International endine president, nõukogu esimees (Ühendkuningriik) (ERIKÜLALINE)

David Woollcome on visioonär, autor, stsenarist, filmitegija ja tunnustatud ekspert noorte valitsemises osalemise vallas, kes on juhtinud rohkem kui 60 suurt lavastust ja projekti üle maailma. Tema avaldatud raamatute hulgas on “Laste roll valitsuses” ja “Youth-led Development – Noorte jõud vaesuse kaotamisel.” David on ka asutajaliige, ending president  Peace Child Internationalis ja on töötanud konsultandina UNDPile, UNICEFile, UNESCOle, UNEPile ja teistele. Ta on juhtinud erinevate trükiste avaldamist PCIle ja on Maailma Noortekongressi seeria rahvusvaheline direktor. David oli Peace Child Internationali tegevjuht 35 aastat, jätkab nüüd juhatuse esimehena, ning on endiselt pühendunud noortele maailmas keskse koha tagamisele oma globaalse võrgustiku kaudu. Lisainfo leiab: https://peacechild.org/our-work/

.