Kodanikuühiskonna Foorum 2021 ootab osalejaid

Kodanikuühiskonna Foorum 2021 ootab osalejaid

Foorumi peamiseks eesmärgiks on edendada venekeelse elanikkonna ja vene keelt suhtluskeelena kasutavate mittetulundusühenduste aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ja nende nähtavust kodanikuühiskonna tasandil, kaasates Harjumaa, Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa piirkondi. Foorumist võtavad osa kodanikeühenduste esindajad, noorteliidrid, kohaliku omavalitsuste- ja riigiasutuste esindajad, poliitikakujundajad, ettevõtted, võrgustike ja institutsioone esindajad ning ka kodanikuühiskonna arendamise ja kultuuridevahelise suhtlemise eksperdid ja olulise ühiskonnategelased,  kes on kutsutud jagama ideid, praktikaid ja rahastusvõimalusi, et luua ühistele tegevustele uusi võimalusi ja seeläbi ühiselt arendada Põhja Eesti piirkonda.
 
Foorum ise koosneb kolmest põhiosast: AGORA, MEDINA ja kodanikuühenduste LAAT. Lisaks käsitleme kodanikuühenduste mitteametliku koostöövõrgustiku loomise põhiküsimusi.
Foorumi peateemadeks on venekeelsete vabaühenduste osalemine ja kaasamine kodanikuühiskonna elus ja kohaliku otsustusprotsessis ning vabaühenduste võimekuse tõtsmine läbi ühisekoostöö ja kompetentsuse tõstmise. Foorumiga toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene keelse kasutavate vabaühenduste ning  kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega vabaüehdnsute, otsustajate ja kõike huvigruppide vahel, läbi mille tekitame vabaühenduste ning kodanike huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.
Paralleelselt Foorumiga toimub 24.11 Vabaühenduste Laat, mis soovib pakkuda Põhja – Eesti vabaühendustele koha (nii kohapeal kui virtuaalselt) võrgustikutöö tegemiseks ja oma tegevuse ja parimate praktikate esitlemiseks, uute liikmete kaasamiseks ning koostöö algatamiseks.
Esitage oma avaldus Foorumil osalemiseks. Tähtaeg on 21. november 2021 kell 23:59

Registreerimine veebilehel https://foorum.sscw.ee/registreerimine/

Kiirusta, sest kohtade arv on piiratud, kuna ainult 100 osalejat kohapeal saaks osa võtta, kuid üritus toimub hübrid vormis ning on tagatud ka virtuaalne osalemine läbi Zoomi keskkonda.

Osalemine on tasuta!
Osalejate on tagatud:
 mitmekesine ja sisukas ajakava, rikkalik toitlustamine, tagatud eesti/vene sünkroontõlge, tasuta transport Tallinnast ja Narvast ning jazz-funk kontsert Põhja Eesti Festivali “Eesti ja Maailma legendid” raames.

Foorumi töökeeled: eesti ja vene keel, tagatakse ka tõlketeenus.
NB! Valitsuse otsusega, üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud.

Vabaühenduste registreerimine Vabaühenduste Laadale on avatud kuni 21.11.2021
Lisainformatsiooni saamiseks Vabaühenduste Laada või Foorumi kohta kirjuta foorum2021@sscw.ee või telefoni teel 55602993