Seminarid

Üle-Eestilise Kodanikuühiskonna Foorumi 2021 efektiivseks ettevalmistuseks on planeeritud läbi viia kokku 5 praktilise iseloomuga seminari.

Seminarid toimuvad alljärgnevatel teemadel:
1. Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus  (Narvas 04.11 Vaba Lava Teatrikeskuses)
2. Avalike teenuste osutamine & delegeerimine (Rakveres ja Zoomis 25.05)
3. Kodanikuharidus ja rahvusvaheline koostöö (Tallinnas 5.09.2021 Tallink Spa Hotellis)
4. Poliitika kujundamine ja selles osalemine (Kohtla-Järve 11.11, Kohtla-Järve lugemissaalis ja Zoomis)
5. Vabaühenduste tegutsemisvõimekus ja -keskkond (Jõhvis 23.11, Jõhvi Kontserdimajas)

Igal seminaril on oma eksperdist koolitaja, kes jagab praktilisi teadmisi antud teemal ja viib läbi ka arutelud. Hilisema Foorumi teises voorus toimuvad grupiarutelud samal kuuel teemal (osalejad saavad valida, mis teemas kaasa löövad). Nendes aruteludes võetakse kokku praktilise seminari tulemused ja viiakse läbi ühine arutelu (world cafevormis) samal teemal ja tehakse kokkuvõtted ja järeldused, mis on hilisemate ettepanekute koostamise üks olulisimaid osi.

Igal kohtumisel osaleb 25 inimest. Osalejate hulgas on ilmselt peamiselt seminari regiooni mittetulundusühenduste esindajad ja kohalike omavalitsuste liikmed, äriettevõtte esindajad, noored, kuid oodatud on kõik seminari teemast huvitatud, kes on kutsutud osa võtta ühisarutelus kus nad saaksid jagama oma ideid, praktikaid, muresid ja ettepanekuid olukorra leevendamiseks, et luua ühistele tegevustele uusi võimalusi ja seeläbi ühiselt arendada kogukonda ja edendada koostööd Põhja-Eestis tegutsevate eestikeelse suhtluskeelega ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide vahel.

Kus: Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järevel, Rakveres/Zoomis ja Tallinnias.
Korraldaja: Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös partneritega
Eesmärk: Efektiivne ettevalmistus tulevaks foorumiks ja kohaliku arengu valupunktide kaardistamine ning sobivate lahenduste leidmine/pakkumine läbi ühisarutelu.
Sihtgrupp: Igal kohtumisel osaleb kuni 25 inimest. Osalema on oodatud piirkonna mittetulundusühenduste esindajad ja kohalike omavalitsuste liikmed, äriettevõtte esindajad, haridusasutuste esindajad, noored ning ka kõik teised seminari teemast huvitatud.
Arutelu töökeeled: eesti ja vene keel
Osalemine on TASUTA!

REGISTREERIMINE kuni 03.11.202 veebil: www.foorum.sscw.ee/registreerimine

NB! Seminari osalejatele on tagatud toitlustamine, materjalid ja kaetakse transpordikulud, bussipileti/kütuse kviitungi esitamisel (vastavalt hea tava reeglitele).  Ootame aktiivset osavõttu!

AKAJAVA (05.11.2021)
12.00 – 14.00 Projektikirjutamise ja juhtimise koolitus (KÜSK, KIK, Integratsiooni SA, EAS, KOP, KOV, Euroopa Komisjoni taotlusvoorud ja programmid” (NB! vene keeles)
14.00 – 14.10 Arutelu avamine ning MTÜdega, kodanikuaktiivstidega, võrgustikutega tutvumine
14.10 – 14.10 Kodanikuühiskonna foorumi 2021 tutvustamine – Vassili Golikov, SSCW programmide juht
14.10 – 14.30 Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus (SEV esindaja ja Anton Pratkunas, IVEK)
14.30 – 15.00 Sotsiaalse innovatsiooni ja ettvõtluse valupunktide kaardistamine (MTÜde vaatenurgast)
15.00 – 15.15 Kohvipaus
15.15 – 15.30 Tulemuste tutvustamine
15.30 – 16.00 Sotsiaalse innovatsiooni ja ettvõtluse valdkonnas sobivate lahenduste leidmine
16.00 – 16.15 Tulemuste tutvustamine
16.15 – 17.00 Grupitööd I (vastavalt teemale)
17.00 – 17.30 Kokkuvõtted grupitööst ja arutelu lõpp