Noorte arvamusfestival 2023 (ending XI Noortefoorum) ootab osalejaid

Noorte arvamusfestival 2023 (ending XI Noortefoorum) ootab osalejaid

Kutsume Teid osalema Noorte arvamusfestivalile 2023 “Nothing for us without us” (mis on endine Noortefoorum), mis toimub 8-9. mail 2023 kell 10.00 – 16.30 Tallink Spa & Conference Hotellis, konverentsikeskuses II
korrusel (aadressil Saadama 11a, Tallinn).
 

“Noorte arvamusfestival 2023” – on avatud ja inspireeriv noorte kohtumispaik erinevatele arvamustele ja uutele ideedele, kus hakkavad ärkama ellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatele ja otsustajatele olulistel teemadel. Noorte arvamusfestivali missiooniks on koondada kõik noortegrupid, anda neile ja inimestele mõjuvõimu ja seeläbi parandada nende teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri.

Noorte arvamusfestivali eesmärgiks on suurendada noorte teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri, et äratada ellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatel jaostustajatele olulistel teemadel. Lisaks sellele ühiselt koos arutleda noortepannus Eesti tuleviku ehitamisel ning ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide saavutamist ja kaardistada noorte roll linnaarengu eesmärkide (hariduse, noorsootöö, kultuuri ning keskkonna valdkondades) saavutamisels toetadas noorteühendusi nende tegudes ja algatustes. Selle kaudu edendada noorsootööd noorte/spetsialisti seas, et motiveerida noori panustama kohalikul tasemel ning edendada omavahelist koostööd.

Festival on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Festivali  lisa eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. Festival on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks.

Noorrte arvamusfestivali peateemadeks neli põhiteemad:

  1. Noorte osalus ja kaasatus (huvikaitse)
  2. Noorte kogukondade tervendamine (COVID 19 mõju),
  3. Rahu ja kultuuridevaheline dialoogi edendamine (Ukraina noor sõjapõgenikud ja venekeelsete noorte lõimumine)
  4. Säästev areng (keskkonnakaitse) ja digitaalne ühiskond

Noorte arvamusfestivalil toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks, et tugevdada noorte vahel Eesti riigiidentiteedi. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

Noorte arvamusfestivali programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised tervitusõnad ja kõned antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised aruteluid, töögrupid ja töötoad ekspertidest juhendajatega, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmis on ka erikülalised: Noorte arvamusfestivali järel toimub rahvusvaheline konverents “Civil Society ideas for the sustainable green Future of Europe” (25-28. mai 2023 Tallinnas), mille raames iga noor ja täiskasvanu saab osa võtta ja jagada oma ideeid ja mõtted olemas olevate kriisidest ja väljakutsetest ning panustada riikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamisele. Vaata rohkem siit

Foorumile saab registreerida kuni 7. maini 2023  veebilehel või selle lingi kaudu: https://forms.gle/uZpDB1bMLKVson4m6

Registreerimise ja festivali tehniliste küsimustega palume pöörduda projektijuhi German Morrisi  poole – german@peacechild-estonia.org; telefon 55576329  / 55602993.