Noortefoorum 2021

Noortefoorum ja noore vabatahtliku tegevuspäeva eesmärgiks on toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning suurendada noorte teadmisi ja oskuseid ning julgustada noori koostöös vabaühendustega/riigiasutustega oma ideid täiustama ja ellu viima seistes oma huvide eest oma kodukohas

IX Noortefoorumil 2021 “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas” toimub reedel, 24. septembril kell 11.00 – 18.00   

Noortefoorumi 2021 eesmärgiks on võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustada neid osalema demokraatlikes otsustusprotsessides, s.h. 2021 KOV valimistel.

“Noortefoorum” on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. Noortefoorum on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest – noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab foorum teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Lisaks sellele noored valmistavad oma poliitilist manifesti, mille koostöötulemusena esitatakse noorte arvamus ja huvide deklaratsioon poliitikutele, vabakonna ja KOVide esindjate ning riigiasutustele. Programmi erikülalised – täpsustamisel. Päeva lõpus toimub  noore tunnustamine konkursi “Sädemeke” võitjate tunnustamine.

Foorumile saab registreerida kuni 20. septembrini veebilehel: http://goo.gl/forms/Rxw0zyyZTC.

FOORUMI PÄEVAKAVA

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi. Täname mõistva suhtumise eest!

Registreerimise ja konverentsi tehniliste küsimustega palume pöörduda – info@peacechild-estonia.org

Noortefoorumi “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas” paneeldiskussioon ja töötoad toimuvad koostöös Integratsiooni Sihtasutusega Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames. Noortefoorumi ja kõrval ürituste toimumist toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Haridusamet ning Tallinna Kodurahuprogramm.

Lisaks noortefoorumile tutvu vabatahtliku tegevuspäevadega