Kodanikuühiskonna Foorumi ajakava 2016

II Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum “Ida-Virumaa kompetentsed sotsiaalteenuste osutajad”
25-26.11.2016 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis

AJAKAVA

25.11.2016 Tartu Ülikooli Narva Kolledž Aud 100.
Mis on sotsiaalne ettevõtlus ja kuidas tagada sotsiaalteenuste osutajate kompetensust.
10.00 – 11.00 Registreerimine
11.00 – 11.10 II Kodanikuühiskonna Foorumi avamine
11.10 – 12.00 Temaatilised ettekanded

  • “Sotsiaalsed ettevõtted Eestis: näited, arengupotentsiaal ja roll sotsiaalteenuste osutamisel” – Jaan Aps, Sotsiaalse Ettevõtluse Võrgustik
  • “Avalik sektor ja sotsiaalse innovatsiooni koostöö võimalused” – (kinnitamisel)

12.00 – 12.30 Küsimused ja arutelud
12.30 – 13.00 Osalejate tutvumisring
13.00 – 13.30 Toekas kohvipaus
13.30 – 15.00 Töötoad (kaasa löövad: Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, SEV, väliskülalised, KOVi esindajad jt)

  • Sotsiaalse ettevõtluse algatamise ABC: Mõtetest tegudeni (ideest tegevusmudelini ja toote või teenuse pakkumiseni) – Jaan Aps, SEV (Aud. 215)
  • Kvaliteeditagamine sotsiaalteenuste osutamisel: tähtsad näpunaited vabaühendustele ning Sotsiaalteenuste parimad praktikad: Jagame enda kogemusi ja arutame teiste omi – Vassili Golikov
  • Rahvusvaheline kogemus: Sotsiaalne ettevõtlus Moldovas ja Lätis – Nikolaj Tcvjatkov, Mitrofans Slobodjans (Aud. 217)
  • Koostöö arendamine oluliste partneritega: Sotsiaalkindlustusametiga, Töötukassaga, Ida-Virumaa Rajaleidja keskusega, SEViga, KOViga ja kohalike partneritega: võlud ja valud (koostöö valupunktid ja edu sammud) – Irina Golikova ja asutuste esindajad (Aud 129)

15.00 – 15.30 Töötubade tulemuste esitlemine
15.30 – 16.00 Päeva kokkuvõtted ja tunnustamine “Aasta vabaühendus 2016,,,” 

26.11.2016 Tartu Ülikooli Narva Kolledž Aud 100.
Sotsiaalsed ettevõtjad oma kogemusest ning teenustedisain – praktiline osa.

11.00 – 12.00 Neli sotsiaalsed ettevõtjad tutvustavad oma tegevust

12.00 – 13.00 Kuidas disainida teenust ning kuidas tagada oma kompetentsust (arutelu gruppides)
13.00 – 14.00 Kodanikuühiskonna Foorumi tulemused ja kokkuvõtted.