Noorte huvikaitse koolitus ja osalemise arutelu

Kutsume Teid osa võta huvikaitse koolitusel ja noorte kaasamise arutelus, mis toimub 20.11.2023 Tallinnas, Eesti Puuetaga Inimeste Kojas (Toompuiestee 10) kell 10.00  

Noorte huvikaitse koolitus ja kaasamise arutelu on mõeldud 14-26 aastastele nii tegusatele, aktiivsetele kui ka vähekindlustatud/ vene emakeelega/NEET noortele, kes soovivad kaasa rääkida noorte kaasamise ja noorte huvikaitse teemadel ning panustada Eesti ühiskonna edendamise.

Plaanitud üritus keskendub nii huvikaitse baaskoolituse läbiviimisele (mis on huvikaitse, mis on noorte huvikaitse eripära, kuidas teha huvikaitse noorteühendusel ja võimu esindajatega, kuidas kaasata sidusgruppid oma huvide seimiseks jne), kuid ka jagatakse praktilisi harjutusi noorte huvikaitse kohta (põhinedes noorte huvikaitse tööriistakomplektil) ja koolitame osalejaid, kuidas toetada säästva arengu eesmärke kogukonnas.

Noorte huvikaitse koolitusel ja noorte kaasamise arutelul 2023 on kokku viis põhiteemad:
1. 
Noorte huvikaitse baasteadmised ja vajaikud juhtimis kompetentsuseid /liidrioskuseid.
2. Huvikaitse eritasemel ja erinevate sidusgruppidega (huvikaitse eripära)
3. Millised tegurid mõjutavad vene emakeelega/NEET noorte kaasatust?
4. Mida tehakse täna, et vene emakeelega/NEET noortel oleks võimalik olla ühiskonda kaasatud?
5. Mida tuleks teha, et kõik noored olenemata nende päritolust või majanduslikust olukorrast oleksid sotsiaalselt kaasatud?

✔ Registreerimine on avatud kuni 18.11.2023; läbi e-keskkonna:  https://foorum.sscw.ee/registreerimine/
NB!!! Kohtade arv on piiratud (50 kohti )! Osalemine on tasuta! Osalejatele on tagatud toitlustamine.
✔Lisainfo: Tel 55576329  /  55602993 / info@sscw.ee

AJAKAVA
10.00 – 10.15 Koolituse eesmärk ja vastused uurimisküsimustele “Venekeelsete noorte kaasamise ja ühiskonnas osalemise takistused”.
10.15 – 11.00 Ettekanne “Huvikaitse – mis see on?” – Anna Lisa Strakova, Tartu Ülikool
11.00 – 11.30 Rühmaarutelud.
11.30 – 12.30 Juhtimiskoolitus noortele juhtidele I (eesmärkide seadmine ja planeerimine)
12.30 – 12.45 Kohvipaus
12.45 – 14.00 Juhtimiskoolitus noortele juhtidele II Muutuste juhtimine (Anneli Ohvril, ekspert)
14.00 – 14.45 Lõuna
14.45 – 16.00 Arutelu I “Venekeelsete noorte kaasamine ja osalemine: mõjutegurid ja vajalikud meetmed noorte kaasamise suurendamiseks”.
16.00 – 16.15 Kohvipaus
16.15 – 17.00 Arutelu II “Kuidas parandada teenuseid, programme ja spetsialistide rolli, et venekeelsed noored tunneksid end täielikult Eesti ühiskonna osana?”.

Noorte huvikaitse koolituse korraldab Peace Child Eesti ning toetab Tallinna Kodurahuprogramm.
Noorte kaasamise arutelu osa korraldab Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga. Sündmus toimub projekti „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja mida rahastavad Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.