Kodanikuühiskonna foorumid

Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi  peaeesmärgiks on edendada vabaühenduste aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ja nende nähtavust kodanikuühiskonna tasandil.

Alleesmärk:
– Tõsta Ida-Viruma vabaühenduste tegevuste võimekust ja  motivatsiooni
– Edendada Ida-Virumaa tasandil teadlikkust olemas olevate kodanikuühiskonna probleemidest ja nende võimaliku lahenduste otsimist läbi koostöö KOViga ja ettevõtjatega.
– Edendada koostööd Ida-Virumaa vabaühenduste, riikliku asutuste ja Ida-Vitu ettevõtjate vahel.
– Edendada Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku tööd, mis toetaks Ida-Virumaa kodanikuühiskonna arengut ja mittetulundusühenduste omavahelist koostööd.
– Parandada Ida-Viru Maakonna arengusuunad ning kodanikuühiskonna kaasatust / huvikaitsed maakonna ja riiklikul tasemel.

Foorumi loob koha kus vahetada saavutusi ja ka takistusi, mis puudutavad Ida-Virumaa venekeelsete ja eestikeelsete kodanikuühendustele sotsiaalse ja kultuurilise koostöö institutsionaalset arengut. Ida-Virumaa kodanikuühendused, erinevad võrgustikud, kohalikud kogukonna liidrid, rahastajad, kultuuri ning ärisektorite esindajad on kutsutud jagama ideid, praktikaid ja rahastusvõimalusi, et luua ühistele tegevustele uusi võimalusi ja seeläbi ühiselt arendada kogu maakonda.