Kodanikuühiskonna foorumid

Kodanikuühiskonna Foorumi  peaeesmärgiks on edendada vabaühenduste aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ja nende nähtavust kodanikuühiskonna tasandil.

Alleesmärk:
– Tõsta  vabaühenduste tegevuste võimekust ja  motivatsiooni
– Edendada piirkondliku tasandil teadlikkust olemas olevate kodanikuühiskonna probleemidest ja nende võimaliku lahenduste otsimist läbi koostöö KOViga ja ettevõtjatega.
– Edendada koostööd vabaühenduste, riikliku asutuste ja ettevõtjate vahel.
– Edendada Kodanikuühiskonna Võrgustiku tööd, mis toetaks piirkondliku kodanikuühiskonna arengut ja mittetulundusühenduste omavahelist koostööd.
– Parandada riikliku erinevad arengusuunad ning kodanikuühiskonna kaasatust / huvikaitsed maakonna ja riiklikul tasemel.

Foorumi loob koha kus vahetada saavutusi ja ka takistusi, mis puudutavad venekeelsete ja eestikeelsete kodanikuühendustele sotsiaalse ja kultuurilise koostöö institutsionaalset arengut. Piirkondlikud- ja riiklikud kodanikuühendused, erinevad võrgustikud, kohalikud kogukonna liidrid, rahastajad, kultuuri ning ärisektorite esindajad on kutsutud jagama ideid, praktikaid ja rahastusvõimalusi, et luua ühistele tegevustele uusi võimalusi ja seeläbi ühiselt arendada kogu maakonda.