Seminarid

Aprill – September 2021 – on 4 piirkondliku arutelupäeva/seminari noorte poliitiliste manifesti sisu korjamiseks (suunatud projekti sihtgrupile, kaasatud partneritele jt (Narvas, Tallinnas ning Tartus ja Pärnus)

Seminaride põhiteemad: vabatahtliku tegevus, osalusdemokraatia ja kodanikuaktiivsuse edendamine.

Kutsume seminarile “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas?”

  • 21. mail ja 29. augustil  2021 Narvas, Vaba Lava Teatrikeskuses, kell 11.00
  • 22. august Tallinnas, Tallink Spa Hotellis, kell 11.00 
  • 10. septembril 2021, Pärnu Tammsaare kool, kell 11.00 
  • 14. septembril 2021, Tartu Anna Linna Gümnaasium, kell 11.00 

Peace Child Eesti koostöös sisuliste partneritega on rõõm Teid kutsuda seminarile “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas?”

Seminari peamiseks eesmärgiks on toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning suurendada noorte teadmisi ja oskuseid ning julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima seistes oma huvide eest oma kodukohas. Lisaks sellele õpetada juurde sotsiaalsed oskuseid ja motiveerida oma elu muutma ja kaasa rääkima noori puudutavates küsimustes.Lisaks sellele piirkondliku arutelupäeva ja foorumi raames toimuvate töötubade läbiviimisel saame paremini tutvuda noorte vaatega kuidas koronaviirus neid mõjutanud, missugused on just need kitsad kohad mida ühiskonnas võimu esindajad ja huvitegevuse, hariduse ning noorsootöö asutused ei märganud, mille peale veel ikka vajab pöörata tähelepanu, et toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning  suurendada noorte kui ka vabaühenduste ning riikliku asutuste esindajate teadlikkus kultuurilisest mitmekesisusest ja  teadmisi ja oskusi kodanikuhariduse, vabatahtliku tegevuste valdkonnas

Seminar on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 16-26 eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele. Seminar viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm.

Seminari võtmesõnad:

  • Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas
  • Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
  • Noored kui poliitikakujundajad
  • Noored ja vabatahtliku tegevus

Osalemine on tasuta!  Osalejate on tagatud toitlustamine ja õppematerjalid.

Registreerimiseks palun täitke regisstreerimis vormi https://foorum.sscw.ee/registreerimine/  või edastage ome ees-ja perekonnanimi, õppeasutust/organisatsiooni ning teie kontaktid e-postile registration@peacechild-estonia.org Reristreermine on avatud kuni jooksvalt  ning lõpeb kaks päeva enne ürituse algust)

Seminari ajakava:

11.00 – 11.10 Seminari sissejuhatus (Arutelupäeva ning foorumi ajaloot ja kontseptsiooni tutvustus)
12.10 – 12.30 Piirkonna väljakutsed noorte ja vabakonna sihtgruppi jaoks sisseviidav ettekande “Noored ja KOVi valimised 2021”  – Anna Lisa Starkova, Lundi Ülikool
12.30 – 12.45 “Noored ja vabatahtliku tegevus” – Daina Arfanova, Kölni Ülikooli tudeng ja Peace Child Eesti koordinaator
12.40-12.45 Küsimused ja vastused
12.45- 14.00 Töögruppid I: (Noorte ettepanekuid poliitilise deklaratsiooni)
• Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused lõimuvasühiskonnas
• Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
• Noored kui poliitikakujundajad
• Noored ja vabatahtliku tegevus ja noorsootöö
14.00 – 14.15 Kohvipaus
14.15 – 15.30 Töögruppid II: Lahenduste arendamine kohalikul ja regionaalsel tasemel (lühi hackathon)
15.45 – 16.30 Tulemuste tutvustamine