Osale noorte arvamusrännakutel “Rohe- ja digipööre: noorte jätkusuutliku tuleviku nimel” -17.11, Narvas ja 21.11.2023 Tallinnas

Osale noorte arvamusrännakutel “Rohe- ja digipööre: noorte jätkusuutliku tuleviku nimel” -17.11, Narvas ja 21.11.2023 Tallinnas

Kutsume Teid osa võtta Noorte arvamusrännakutel “Rohe- ja digipööre: noorte jätkusuutliku tuleviku nimel  mis toimuvad 17.11.2023, Narvas, Vaba Lava Teatrikeskuses ning 21.11.2023 Tallinnas, Hestia Hotel Europas, kell 11.00 – 15.00 
Arvamusrännakul on oodatud noored, noorsootöötajad, rohe- ja digipööre spetsialistid, haridusasutuste esindajaid, õpetajaid,  poliitikakujundajad ja teisi huvilisi, et ühiselt arutada, kuidas võiks me tagada noortele digioskuste ja -pädevuste jätkuv kasvatamine  ja kuidas paremini noori kaasata rohepöörde teemade arutamisse koos kohalike omavalitsustega ja koolivälise tegevuse korraldajatega, eelkõige noorteorganisatsioonide ja organiseeritud kodanikuühiskonnaga, et  tagada meie noortele hea konkurentsivõimeline haridus ja jätkusuutlik tulevik.  
Arutelude ja lahendustele orienteeritud töötubade tulemusena välja kooruvad ideed ja ettepanekud, mis aitavad kaasa KOVi ja riiklikud arengustrateegia tegevuskavade ning “Noortevaldkonna arengukava 2021–2035” uuendamisele. Iga noorte arvamusrännakul püstitatakse mitmed küsimused, mis aitavad olla paremeni teadlikum selles osas, milline on igaühe keskkonna mõju ja kuidas seda vähendada või kuidas paremeni tagada noortes parema teadlikus digipädevuste valdkonnas ja oskaksid praktiliselt pakkuda uusi lahendusi.
✔ Registreerimine on avatud Tallinna üritusele kuni 15.11.2023;
läbi e-keskkonna:  https://foorum.sscw.ee/registreerimine/
Facebook:
NB!!! Kohtade arv on piiratud (50 kohti )! Osalemine on tasuta! Osalejatele on tagatud toitlustamine.
✔Lisainfo: Tel 55576329  /  55602993 / info@sscw.ee


✔  AJAKAVA

11.00 – 11.05 Tervitusõnad ja päeva tutvustus – Vassili Golikov
11.05 – 11.30 “Rohepööre mis see on?” – Mayrii Tiido (kinnitamisel)
11.30 – 12.30 Arutelu I “Rohepööre mõju noortele”  maailmakohviku formaadis
12.30 – 13.00 Arutelu I tulemuste tutvustamine

13.00 – 13.45 Lõuna

13.45 – 14.45 Arutelu I “Digipööre mõju noortele ja haridusele”  maailmakohviku formaadis

12.30 – 13.00 Arutelu II tulemuste tutvustamine ja tunnustamine.

Projekti teostamist toetavad: SSCW,  Haridus-ja Teadusministeerium programmi “Noorte heaks 2023” ning , Tallinna Haridusamet, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja Tallinna kodurahuprogramm.

 

Tule osalema “Vabatahtlike kaasamise ja juhtimise koolitus” 23.10.2023 Tallinnas

Tule osalema “Vabatahtlike kaasamise ja juhtimise koolitus” 23.10.2023 Tallinnas

Olete oodatud osalema koolitusel “Vabatahtlike kaasamine ja juhtimine”, mis toimub 23. oktoobril 2023 Tallinnas, kell 11.00 Hestia Hotel Europa (Paadi 5).

Koolitus on suunatud noortele, vabatahtlike organisatsioonide esindajatele, koolidele ja kogukonna juhtidele. Koolituse käigus õpime, kuidas vabatahtlik tegevus mõjutab meie ühiskonda ja kuidas igaüks meist saab anda oma panuse. Koolitusel saame uusi oskusi ja teadmisi vabatahtlike edukaks kaasamiseks ja juhtimiseks, samuti tõhusaks suhtlemiseks vabatahtlikega, et saavutada parimat vabatahtlike värbamise ja meeskonnatöö tulemusi.

Vabatahtlik tegevus on midagi enamat kui lihtsalt vabatahtlik tegevus. See on võimalus muuta maailma helgemaks, anda lootust ja armastust neile, kes seda vajavad. Vabatahtlikud on iga heategevusorganisatsiooni süda ning nende energia ja pühendumus loovad meie maailmas positiivseid muutusi. Vabatahtlik tegevus ei aita mitte ainult neid, kes vajavad abi, vaid rikastab ka meie enda elu, õpetades meile kannatlikkust, solidaarsust ja kaastunnet.

Liitu meiega sellel koolitusel, et saada rohkem teada vabatahtliku tegevuse jõust ja aidata kaasa positiivsetele muutustele, mida sa soovid maailmas näha. Teeme koos meie ühiskonda paremaks!

Koolitajaks on Lauri Luide, Vabaühenduste Liidu vabatahtliku tegevuse valdkonna eestvedaja.

Registreerimine on avatud kjuni 20.10.2023 ning registreerida saab veebil: https://forms.gle/qpMPapABmFtKjdBa8
Facebook üritus: https://fb.me/e/azEYfds5c
Kiirusta kuna kohtade arv on piiratud!

Koolituse ajakava
11.00 – 12.15 Sissejuhatus teemasse: vabatahtlik tegevus, vabatahtlike kaasamise ja juhtimise raamistik. Organisatsiooni/Võrgustiku ettevalmistamine vabatahtlike kaasamiseks: vabatahtlike tegevuse kavandamine, vabatahtlike programm.
12.15 – 12.30 Kohvipaus
12.30 – 13.30 Organisatsiooni ettevalmistamine vabatahtlike kaasamiseks jätkub: vabatahtlike juhendaja roll ja ülesanded, mida eelnevalt läbi mõelda. Vabatahtlike värbamine: kust ja kuidas leida vabatahtlikke, värbamissõnum. Vestlus vabatahtlikuga.
13.30 – 14.30 Lõuna ja praktiline ülesanne õues.
14.30 – 15.30 Vabatahtlike organisatsiooni sisse elamine. Osapoolte kokkulepped, vabatahtliku tegevuse hea tava. Vabatahtlike juhtimine ja toetamine: vastutuse tasandid, delegeerimine, tagasiside andmine. Vabatahtliku rahulolu hindamine, vabatahtliku pass.
15.30 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 17.00 Vabatahtlike juhtimise näidisjuhtumid. Vabatahtlike motiveerimine ja tunnustamine. Vabatahtliku ja organisatsiooni suhte lõpetamine. Koolituse kokkuvõte.

Täiedav info German Morris, german@peacechild-estonia.org või veebilehel: https://peacechild-estonia.org/ 

Tallinna Noorte Mõttekoda ootab osalejad

Tallinna Noorte Mõttekoda ootab osalejad

Hea Noor,

Kutsume Sind osalema Tallinna noorte mõttekodas “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas?”, mis toimub 23. Septembril 2023 kell 10.00 – 15.00 Hestia Hotel Europas, Parlament saalis (I korrus)

“Noorte mõttekoda” – on avatud ja inspireeriv noorte kohtumispaik ja mõttevahetus erinevatele arvamustele ja uutele ideedele, kus hakkavad ärkama ellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatele ja otsustajatele olulistel teemadel. Noorte mõttekoda missiooniks on koondada kõik noortegrupid, anda neile ja inimestele mõjuvõimu ja seeläbi parandada nende teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri.

Noorte mõttekoda aitab noortel saada inspiratsiooni, peamised teadmised ja oskused, kontakte kui ka teadmisi, mis aitavad tuleviku tööks paremini valmis olla ning areneda piirkonnavälised tähtsate küsimuste arutelu ruumi ja kaasamist. Noorte mõttekoda kokku kutsutakse huvitatud aktiivsetest kui ka vähem kaasatud noortest, kes tulevikus positiivselt panustaks oma kogukondades erivaldkondades (eriti noorsootöös) olles kas õpilasena, tudengina, töötava noor spetsialistina või kogukonna liikmena kes hoolib ja soovib lõimida.

Üritusel käsitleme 4 erinevat teemad mida noorte mõttekoda saaks enda kättesse võta ja saada heaks koostööpartneriks oma kogukonnale ja piirkonna sidusgruppide (s.h. ka võimu esindajatele) jaoks nõustades ja toetades noortega tegelevate asutusi ja organisatsiooni vajaliku küsimustes s.h Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 ellurakendamisel. Aruteludel viiakse läbi rollimängul põhinevad harjutused, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks.

Noorte mõttekodal 2023 on neli põhiteemad:
1. Noorte osalus ja kaasatus (huvikaitse)
2. Noorte kogukondade tervendamine (COVID 19 mõju),
3. Rahu ja kultuuridevaheline dialoogi edendamine (Ukraina noor sõjapõgenikud ja venekeelsete noorte lõimumine)
4. Säästev areng (keskkonnakaitse) ja digitaalne ühiskond

Noorte mõttekoda on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele, aktiivsetele kui ka vähekindlustatud noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamise ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noorte mõttekoda lisa eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimiseks ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas.

Noorte  mõttekodal toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks, et tugevdada noorte vahel Eesti riigiidentiteedi. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

Noorte mõttekoda programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised tervitusõnad ja ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Ettekannete järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga praktilised aruteluid, töögrupid ja töötoad ekspertidest juhendajatega, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata ja uusi mõtteid jagada ning ning päeva lõpetab projektiideede väljatöötamine ja esitamine, mida saaks saada rahalise toetuse ellurakendamiseks.

AJAKAVA
10.00 – 10.05 Noorte mõttekoda sissejuhatus (arutelupäeva ning foorumi/noorte arvamusfestivali ajaloot ja kontseptsiooni tutvustus) – German Morris, Peace Child Eesti
10.05 – 10.20 Ida-Virumaa piirkonna väljakutsed noorte ja vabakonna sihtgruppi jaoks sisseviidav ettekande “Noored ja võim – osale Euroopa Parlamendi ja KOVi valimistel”  – Vassili Golikov, SSCW programmide juht / politoloog
10.20 – 10.30 “Noored ja vabatahtlik tegevus” – Vlad Ossovik, Kogukonna Arengu Ühing
10.30 – 11.15 Töögruppid I: (Noorte arvamused ja poliitilised ettepanekuid erakondadele)
• Noorte osalemine ja kaasamine ning võimalused lõimuvasühiskonnas
• Noored haridussüsteemis ja noorsootöös (kaasav haridus)
• Noored kui poliitikakujundajad ja usaldusväärsus riigi vastu
• Säästev areng (keskkonnakaitse) ja digitaalne ühiskond

11.15 – 11.30 Kohvipaus
11.30 – 12.30 Töögruppid II: Lahenduste arendamine kohalikul ja regionaalsel tasemel (lühi hackathon)
12.30 – 13.00 Tulemuste tutvustamine ja kokkuvõtted-
13.00 – 13.45 Kerge lõuna
13.45 – 14.30 Projektiideede väljatöötamine ja tutvustamine ning kokkuvõtted
14.30 – 15.00 Noorte mõttekoda järeltegevused ja foorumi ettevalmistamine, ürituse kokkuvõtted.

Noorte mõttekodade järel toimuvad vabatahtliku tegevuspäevad ja rahvusvaheline noortekonverents “Haridus, kultuur ja huvikaitse noorte heaks” (21. detsember 2023 Tallinnas), mille raames iga noor ja täiskasvanu saab osa võtta ja jagada oma ideeid ja mõtted olemas olevate väljakutsetest eestikeelsele haridusele ülemineku ajal ning panustada riikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamisele.

Vaata rohkem: https://foorum.sscw.ee/mottekoda/

Narva Noore Mõttekodale saab registreerida kuni 4. Oktoobrini 2023  veebilehel või selle lingi kaudu: https://forms.gle/zYkkZQ4WbCF5TtHC8

Registreerimise ja ürituse tehniliste küsimustega palume pöörduda projektijuhi German Morrisi  poole – german@peacechild-estonia.org; telefon 55576329 / 55602993.

Projekt toimub  Tallinna Haridusamet, Tallinna Kodurahu programmi ning Briti Nõukogu  toel sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.

Noorte arvamusfestival 2023 (ending XI Noortefoorum) ootab osalejaid

Noorte arvamusfestival 2023 (ending XI Noortefoorum) ootab osalejaid

Kutsume Teid osalema Noorte arvamusfestivalile 2023 “Nothing for us without us” (mis on endine Noortefoorum), mis toimub 8-9. mail 2023 kell 10.00 – 16.30 Tallink Spa & Conference Hotellis, konverentsikeskuses II
korrusel (aadressil Saadama 11a, Tallinn).
 

“Noorte arvamusfestival 2023” – on avatud ja inspireeriv noorte kohtumispaik erinevatele arvamustele ja uutele ideedele, kus hakkavad ärkama ellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatele ja otsustajatele olulistel teemadel. Noorte arvamusfestivali missiooniks on koondada kõik noortegrupid, anda neile ja inimestele mõjuvõimu ja seeläbi parandada nende teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri.

Noorte arvamusfestivali eesmärgiks on suurendada noorte teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri, et äratada ellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatel jaostustajatele olulistel teemadel. Lisaks sellele ühiselt koos arutleda noortepannus Eesti tuleviku ehitamisel ning ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide saavutamist ja kaardistada noorte roll linnaarengu eesmärkide (hariduse, noorsootöö, kultuuri ning keskkonna valdkondades) saavutamisels toetadas noorteühendusi nende tegudes ja algatustes. Selle kaudu edendada noorsootööd noorte/spetsialisti seas, et motiveerida noori panustama kohalikul tasemel ning edendada omavahelist koostööd.

Festival on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Festivali  lisa eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. Festival on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks.

Noorrte arvamusfestivali peateemadeks neli põhiteemad:

  1. Noorte osalus ja kaasatus (huvikaitse)
  2. Noorte kogukondade tervendamine (COVID 19 mõju),
  3. Rahu ja kultuuridevaheline dialoogi edendamine (Ukraina noor sõjapõgenikud ja venekeelsete noorte lõimumine)
  4. Säästev areng (keskkonnakaitse) ja digitaalne ühiskond

Noorte arvamusfestivalil toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks, et tugevdada noorte vahel Eesti riigiidentiteedi. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

Noorte arvamusfestivali programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised tervitusõnad ja kõned antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised aruteluid, töögrupid ja töötoad ekspertidest juhendajatega, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmis on ka erikülalised: Noorte arvamusfestivali järel toimub rahvusvaheline konverents “Civil Society ideas for the sustainable green Future of Europe” (25-28. mai 2023 Tallinnas), mille raames iga noor ja täiskasvanu saab osa võtta ja jagada oma ideeid ja mõtted olemas olevate kriisidest ja väljakutsetest ning panustada riikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamisele. Vaata rohkem siit

Foorumile saab registreerida kuni 7. maini 2023  veebilehel või selle lingi kaudu: https://forms.gle/uZpDB1bMLKVson4m6

Registreerimise ja festivali tehniliste küsimustega palume pöörduda projektijuhi German Morrisi  poole – german@peacechild-estonia.org; telefon 55576329  / 55602993.

Kutse ümarlauale “Minu Euroopa, Minu arvamus: noorte ja ühiskonna heaks!” 17.12.2022 Meresuu Spa Hotellis

Kutse ümarlauale “Minu Euroopa, Minu arvamus: noorte ja ühiskonna heaks!” 17.12.2022 Meresuu Spa Hotellis

Kutsume Sind kaasa rääkida ja osa võtma Ümarlauast Minu Euroopa, Minu arvamus: noorte ja ühiskonna heaks!“, mis toimub 17. Detsembril 2022, Narva-Jõesuus, Meresuu Spa Hotellis kell 11.00.

Ürituse peamiseks eesmärgiks on kaasa rääkida ja osaleda noorte huvipakkuvate teemades tähistades  Euroopa Noorteaasta ning ja mõtestades noorte ning seeläbi Euroopa tuleviku kujundamist. Ürituse korraldamisega soovime suurendada noorte ja kodanikuühiskonna valdkonnas töötavad noori ja spetsialistide teadlikus ja suurendada noorte kaasatust EL asjadest kaasa rääkimisest. Ümarlaua raames jagame ka praktilised teadmisi järgmistest teemadest: Eestikeelse hariduse üleminek ja töövalmiduse toetaminesport ja noorte vaimne terviskliima kaitse ja keskkond, digipädevused ja digitaliseerumine, rahvusvahelised võimalused ja noortedialoog jt.

Ümarlaua peamisena tulemusena valmib noorte poliitiliste ettepanekute kogum ja uued projektiideed.

 Registreerimine on avatud kuni 12.12.2022 läbi e-keskkonna: https://forms.gle/zYkkZQ4WbCF5TtHC8
NB!!! Kohtade arv on piiratud (ainult 50 kohta)! Osalemine on tasuta!

Lisainfo: Tel 55602993 / info@sscw.ee

AJAKAVA

17.12.2022, Meresuu Spa Hotell

11.00 – 11.30 Sissejuhatus: Mis on Euroopa Noorteaasta 2022 ja mida teeb EL noorte heaks? 
11.30 – 12.00 Küsitlus: Noored avaldavad oma arvamust kodanikuaktiivsuse kohta osalusdemokraatias

12.00
 – 13.00 Arutelu töögruppides:

– Digitaalne Euroopa meediakirjanduse ja kriitilise mõtlemise kaudu – juhib: Anna Liza Starkova, Tartu Ülikool
– ELi noortedialoog “Kuidas hoida noortepoliitikat ELi ja liikmesriikide poliitikas kõrgel tasemel” – juhib: Eigo Varemäe, Peace Child Eesti
– Noored tegutsevad kliimamuutuste vastu: noorte inspiratsioonid – Sandra Jaanika, Friday for Future
– Noorte heaolu kättesaadava vaimse tervise ja spordi edendamise kaudu – juhib: Irina Golikova, SSCW
– Ühtne Eesti haridussüsteem viib kaasava ning mitmekultuurilise ühiskonnani – Anna Farafonova, Narva Eesti keele maja

13.00 – 13.30 Lõunapaus
13.30 – 14.30 Ühenduste & Noorte dialoog poliitika kujundajatega ja otstajatega (KOVi esindaja, MTÜ esindaja ja noor)
14.30 – 15.15 Ühiskonna ja Noorte poliitilised ettepanekuid/ideid Riigikogule, teemadelharidus; digitaliseerumine; tööotsing; kultuur ja turvalisus.

15.30 – 16.00 Kohvipaus & ettepanekute tutvustamine 
16.00 – 16.30 Ümarlaua üleskutse kinnitamine ja kokkuvõte.

Ümarlaua korraldamist toetavad Haridus-ja Teadusministeerium ja Euroopa Liit läbi projekti “Euroopa Noortedialoog 2022-2024” ning Briti Nõukogu People to People programmi raames.

Koolitus “”21 Sajandi oskused ja kuidas neid arendada noorte osaluse soodustamiseks ja efektiivse projektijuhtimise tarbeks” 16.12.2022 Narvas

Koolitus “”21 Sajandi oskused ja kuidas neid arendada noorte osaluse soodustamiseks ja efektiivse projektijuhtimise tarbeks” 16.12.2022 Narvas

Kutsume Teid koolitusele “21 Sajandi oskused ja kuidas neid arendada noorte osaluse soodustamiseks ja efektiivse projektijuhtimise tarbeks”, mis toimub 16. Detsembril 2022, Narvas, Vaba Lava Teatrikeskuses kell 11.00.

Koolituse peamiseks eesmärgiks on suurendada noorte ja kodanikuühiskonna valdkonnas töötavad noori ja spetsialistide pädevused 21 sajandi oskustest ja noorte kaasatust. Koolitusel õpitakse teoreetilised ja praktilised teadmisi hariduse, digitaalse kodakondsuse, XXI sajandi oskuste ning projektijuhtimise kohta ning viiakse läbi praktilised ülesandeid ja teistel interaktiivsetel meetoditel põhinevad harjutused ja grupidiskussioonid, et luua uusi praktilisi oskusi  ja olla terve, vaba ja erinevate elus ettetulevate väljakutsetega toime tulla.

Registreerimine on avatud kuni 12.12.2022 läbi e-keskkonna: https://forms.gle/zYkkZQ4WbCF5TtHC8
NB!!! Kohtade arv piiratud (30 kohti)! Osalemine on tasuta!
Lisainfo: Tel 55602993 / info@sscw.e

AJAKAVA
16.12.2022, Narva, Vaba Lava Teatrikeskus (Linda tn. 2)
11.00 – 12.00 Sissejuhatus teemasse: Noorte ja kodanikuühiskonna arengu toetamine läbi hariduse ja digitaalse kodakondsuse edendamise – Anna Liza Starkova, Tartu Ülikool, Kogukonna Arengu Ühing
12.00 – 13.00 Arutelu töögruppides (haridus ja koolitus; digitaliseerumine; tööotsing; kultuuridevaheline dialoog).
13.00 – 13.45 Lõunapaus
13.45 – 15.15 Projektijuhtimine rahvusvahelise koostöö kontekstis ja osalemise võimalused – Vassili Golikov, SSCW
15.15 – 15.30 Kohvipaus
15.30 – 16.15 XXI sajandi oskused ja kuidas neid arendada? (empaatia, kriitiline mõtlemine, enesejuhtimine, motivatsioon, koostöö, loovus ja suhtlemisoskused)
16.15 – 16.30 Koolituse ja arutelu kokkuvõte.

Koolituse ja arutelu korraldamist toetavad Haridus-ja Teadusministeerium ja Euroopa Liit läbi projekti “Euroopa Noortedialoog 2022-2024” ning Briti Nõukogu People to People programmi raames.