Esinejad

FOORUMI INIMESED

 

Siseministeeriumi esindaja

 

Riigikogu esindajad

 
 

Kultuuriministeeriumi või Integratsiooni Sihtasutuse eisndaja

 
 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital esindaja

 
 

Äri ettevõtja esindaja TBA

 
 

 

Vabaühenduste Liidu esindaja /juhataja

 
 

 

Heak või Ida-Viru ettevõtluskeskuse vabaühenduste nõustaja

 
 

Vabaühenduste esindaja

Eduard Odinets

Kohtla-Järve Volikogu esimees

Eduard Odinets on Riigikogu liige ning Kohtla-Järve Volikogu esimees. Enne seda on ta juhtinud Euroopa Sotsiaalfondi keeleõppeprogramme Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuses Meie Inimesed, töötanud rahvastikuminister Katrin Saksa nõunikuna ning rahvastikuminister Urve Palo büroo juhatajana.
Samuti on ta toimetanud ajalehe Põhjarannik integratsioonilisa Istoki, osalenud eksperdina mitmes Eesti-siseses ja rahvusvahelises integratsiooniprojektis ning pikkajaliselt töötanud Kultuuriministeeriumis.

Eduardil on rakenduskõrgharidus kohaliku omavalitsuse korralduses Tartu Ülikoolist ning eesti keele kui võõrkeele õpetaja magistrikraad Tallinna Ülikoolist. Hetkel õpib Eduard lingvistika doktorantuuris Tallinna Ülikoolis.

MODERAATOR