Noortefoorumid

Noortefoorum – on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele eeltööle (seminarid, infokampaania jne), lubab foorum lisada teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt. Aitab kaasa ka iga foorumi üldideede ja eesmärkide laiemale levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meediatähelepanu. Võimaldab haarata ka suuremat hulka osalejaid ja levitada infot ka nende ühiskonnakihtide seas, kes eelnevalt võib-olla ei tunnetanud  otsest sidet “Сo-management” programmi põhitemaatikaga kuid ühiskonna osana on paratamatult siiski seotud. Et mitte jätta foorumit liiga formaalseks, kuulub foorumi uurde kindlasti ka tunnustamise konkurss “Sädemeke”, et kõik osalejad saaksid omavahel vabas õhkkonnas suhelda.

Iga foorumile on oodatud rohkem kui 100 noort ning kodanikuühenduste ja kohaliku omavalitsuse esindajat, huvitundjaid üle kogu maakonna ning eksperte ja erinevate riiklike asutuste esindajaid.

Noortefoorum toimub üleriigilise ühisnadala raames. Ühisnadal toimub 23.11 – 30.11 ja selle raames toimuvad kõigis 15-s maakonnas ühiselt koordineeritud ettevõtmised, mille raames toimuvad sündmused nii kodanikuühendustes osalevatele inimestele kui ka laiemale avalikkusele eesmärgiga tutvustada kodanikuühiskonda ja kutsuda inimesi osalema.

Ühisnadala kolm peamist ülesannet:

1) Innustada ja inspireerida tegutsevaid kodanikuaktiviste ja kodanikualgatuses osalevaid inimesi;

2) Kutsuda uusi inimesi kodanikualgatusest osa võtma (naidates, et see on positiivseid emotsioone pakkuv ja edasiviiv);

3) Soodustada sektorite vahelist koostööd ühiskondlike kusimuste ja probleemide lahendamisel (see on ka põhjus, miks tegu on Ühisnadalaga).

 Foorum toimub kahes keeles: eesti ja vene.