Noortefoorum 2017

V Ida-Virumaa Noortefoorumil 2017 “Co-management: teel koostöö poole” toimub reedel, 24. novembril kell 11.00 – 17.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis auditoorium 200 (aadressil Raekoja plats 2, Narva).  

Ida-Virumaa Noortefoorum on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. Noortefoorum on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest – noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab foorum teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmi erikülaline – Vassili Golikov, rahvusvaheline ekspert noorsootöö ja hariduse poliitikas. Päeva lõpus toimub kodanikuühiskonna ja  noore tunnustamine konkursi “Sädemeke” võitjate tunnustamine.

Foorumile saab registreerida kuni 20. novembrini veebilehel: http://goo.gl/forms/Rxw0zyyZTC.

PÄVAKAVA
10:00 – 11:00 Registreerimine ja tervituskohv
11:00 – 11:10  Tervitussõnad
11:10 – 12:00 Ettekanded:
•  “Noored ja kohaliku omavalitsus peale haldusreformi: noorte väljakutsed ja võimalused ” – Kristjan Tedremaa, Eesti Noorteühenduste Liidu aseesimees
•  “Miks ma käisin valimas ja kuidas see muutab minu keskonda?” – Anton Pratkunas, Narva Linnavolikogu Liige, kodanikuühiskonna aktivist

12:00 – 13.00 Paneeldiskussioon: Kas noorte häält on kuulda ühiskondlikult olulistel teemadel? (haridus ja vabaeg, noorte kaasatus ja poliitika, noorteettevõtlikus ja tööotsing).
•  Karl Sprenk, Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika nõunik (“Noored valimisvalvurid”)
•  Dmitri Dmitrijev, Lüganuse vallavolikogu
•  Dan Tõnus, SEV, Changemakers Academy kaasvedaja
•  Jelena Krivodonova, Kohtla-Järve noortekeskuse noorsootöötaja
•  Jelena Kulpina, Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja

13.00 – 13.45 Lõuna (Fuajees) + Networking.
13.45 – 15.00 Töötoad

  • (Kultuuridevaheline dialoog) Multikultuurne ühiskond – tema võimalused ja väljakutsed? – Aud 215
  • (Kodanikuharidus) Noored poliitikas: täna otsustan mina! (Noorte muutuv roll KOVis ning noorte huvikaitse) – Aud 216
  • (Ettevõtlilkkus, Innovatiivsus ja Töö) Noorte ettevõtlikkuse ja innovatiivsuse arendamine ning tööotsing – Aud 303
  • (Praktiline töötuba) Noored kui kodanikuühiskonna eestvedajad – minu esimene kogemus. – Aud 309

15.00 – 15.30 Töötubade kokkuvõtted
15.30 – 15.50 Erikülaline:  Vassili Golikov, kodanikuühiskonna aktivist, noorte huvidekaitsja, ning Sillamäe LÜ programmide juht.
15.50 – 16.30 Kokkuvõtted ja kodanikuühiskonna ning noorte tunnustamine konkursis “Aasta kodanikuühendust” ja “Noor sädemeke”.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi. Täname mõistliku suhtumise eest!

Küsimuste, registreerimise ja konverentsi tehniliste küsimustega pöörduda – info@sscw.ee .

Noortefoorumi toimumist toetavad: Haridus- ja Teadusministeerium ja Hasartmängumaksu Nõukogu, Tallink Grupp jt.

  Pildiotsingu tartu ülikooli narva kolledž logo tulemus