Tallinna Noorte Mõttekoda ootab osalejad

Tallinna Noorte Mõttekoda ootab osalejad

Hea Noor,

Kutsume Sind osalema Tallinna noorte mõttekodas “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas?”, mis toimub 23. Septembril 2023 kell 10.00 – 15.00 Hestia Hotel Europas, Parlament saalis (I korrus)

“Noorte mõttekoda” – on avatud ja inspireeriv noorte kohtumispaik ja mõttevahetus erinevatele arvamustele ja uutele ideedele, kus hakkavad ärkama ellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatele ja otsustajatele olulistel teemadel. Noorte mõttekoda missiooniks on koondada kõik noortegrupid, anda neile ja inimestele mõjuvõimu ja seeläbi parandada nende teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri.

Noorte mõttekoda aitab noortel saada inspiratsiooni, peamised teadmised ja oskused, kontakte kui ka teadmisi, mis aitavad tuleviku tööks paremini valmis olla ning areneda piirkonnavälised tähtsate küsimuste arutelu ruumi ja kaasamist. Noorte mõttekoda kokku kutsutakse huvitatud aktiivsetest kui ka vähem kaasatud noortest, kes tulevikus positiivselt panustaks oma kogukondades erivaldkondades (eriti noorsootöös) olles kas õpilasena, tudengina, töötava noor spetsialistina või kogukonna liikmena kes hoolib ja soovib lõimida.

Üritusel käsitleme 4 erinevat teemad mida noorte mõttekoda saaks enda kättesse võta ja saada heaks koostööpartneriks oma kogukonnale ja piirkonna sidusgruppide (s.h. ka võimu esindajatele) jaoks nõustades ja toetades noortega tegelevate asutusi ja organisatsiooni vajaliku küsimustes s.h Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 ellurakendamisel. Aruteludel viiakse läbi rollimängul põhinevad harjutused, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks.

Noorte mõttekodal 2023 on neli põhiteemad:
1. Noorte osalus ja kaasatus (huvikaitse)
2. Noorte kogukondade tervendamine (COVID 19 mõju),
3. Rahu ja kultuuridevaheline dialoogi edendamine (Ukraina noor sõjapõgenikud ja venekeelsete noorte lõimumine)
4. Säästev areng (keskkonnakaitse) ja digitaalne ühiskond

Noorte mõttekoda on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele, aktiivsetele kui ka vähekindlustatud noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamise ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noorte mõttekoda lisa eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimiseks ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas.

Noorte  mõttekodal toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks, et tugevdada noorte vahel Eesti riigiidentiteedi. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

Noorte mõttekoda programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised tervitusõnad ja ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Ettekannete järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga praktilised aruteluid, töögrupid ja töötoad ekspertidest juhendajatega, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata ja uusi mõtteid jagada ning ning päeva lõpetab projektiideede väljatöötamine ja esitamine, mida saaks saada rahalise toetuse ellurakendamiseks.

AJAKAVA
10.00 – 10.05 Noorte mõttekoda sissejuhatus (arutelupäeva ning foorumi/noorte arvamusfestivali ajaloot ja kontseptsiooni tutvustus) – German Morris, Peace Child Eesti
10.05 – 10.20 Ida-Virumaa piirkonna väljakutsed noorte ja vabakonna sihtgruppi jaoks sisseviidav ettekande “Noored ja võim – osale Euroopa Parlamendi ja KOVi valimistel”  – Vassili Golikov, SSCW programmide juht / politoloog
10.20 – 10.30 “Noored ja vabatahtlik tegevus” – Vlad Ossovik, Kogukonna Arengu Ühing
10.30 – 11.15 Töögruppid I: (Noorte arvamused ja poliitilised ettepanekuid erakondadele)
• Noorte osalemine ja kaasamine ning võimalused lõimuvasühiskonnas
• Noored haridussüsteemis ja noorsootöös (kaasav haridus)
• Noored kui poliitikakujundajad ja usaldusväärsus riigi vastu
• Säästev areng (keskkonnakaitse) ja digitaalne ühiskond

11.15 – 11.30 Kohvipaus
11.30 – 12.30 Töögruppid II: Lahenduste arendamine kohalikul ja regionaalsel tasemel (lühi hackathon)
12.30 – 13.00 Tulemuste tutvustamine ja kokkuvõtted-
13.00 – 13.45 Kerge lõuna
13.45 – 14.30 Projektiideede väljatöötamine ja tutvustamine ning kokkuvõtted
14.30 – 15.00 Noorte mõttekoda järeltegevused ja foorumi ettevalmistamine, ürituse kokkuvõtted.

Noorte mõttekodade järel toimuvad vabatahtliku tegevuspäevad ja rahvusvaheline noortekonverents “Haridus, kultuur ja huvikaitse noorte heaks” (21. detsember 2023 Tallinnas), mille raames iga noor ja täiskasvanu saab osa võtta ja jagada oma ideeid ja mõtted olemas olevate väljakutsetest eestikeelsele haridusele ülemineku ajal ning panustada riikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamisele.

Vaata rohkem: https://foorum.sscw.ee/mottekoda/

Narva Noore Mõttekodale saab registreerida kuni 4. Oktoobrini 2023  veebilehel või selle lingi kaudu: https://forms.gle/zYkkZQ4WbCF5TtHC8

Registreerimise ja ürituse tehniliste küsimustega palume pöörduda projektijuhi German Morrisi  poole – german@peacechild-estonia.org; telefon 55576329 / 55602993.

Projekt toimub  Tallinna Haridusamet, Tallinna Kodurahu programmi ning Briti Nõukogu  toel sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.