Foorumi osa MEDINA

MEDINA koosneb kahes osast: töögrupid ja oskustöötuba.

TÖÖGRUPID
Toimuvad töögrupid samal viiel-kuuel alateemal, mille kohta organiseeriti spetsiifilised ettevalmistavad seminarid. Igas töögrupis viiakse läbi world cafe meetodil arutelu seminari tulemuste üle ning tehakse temaatilised kokkuvõtted ettepanekud dokumendi jaoks. Igal töögrupil on oma ala eksperdist juht.

Osalejad jagatakse kokku kuue töögruppi, mis toimuvad järgmistel teemadel:

  1. Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus (SEV)
  2. Avalike teenuste osutamine ja delegeerimine (SSCW)
  3. Kodanikuharidus ja rahvusvaheline koostöö (ELF, PCE)
  4. Poliitika kujundamine ja selles osalemine (ENUT, EPIKODA)
  5. Vabaühenduste tegutsemisvõimekus ja -keskkond (HEAK)

6. Eraldi toimus ka noortele suunatud noortefoorum 2021, kuid kodanikuühiskonna foorumil teeme eraldi arutu teemal: “Noorte roll kodanikuühiskonna arendamisel”.