VII Noortefoorum ootab osalejaid

VII Noortefoorum ootab osalejaid

Kutsume Teid osalema VII Noortefoorumil 2019 “Tänased noored – Eesti tuleviku loojad?”, mis toimub kolmapäeval, 27. novembril kell 11.00 – 17.00 Tallink Spa & Conference Hotellis, konverentsikeskuses II korrusel (aadressil Saadama 11a, Tallinn).  

Foorumi eesmärgiks on anda noortele hariduse, lõimumise ja noorte kaasamise valdkonna täielik ülevaade olukorrast; motiveerida noori poliitika vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõueanded oma ideede ja algatuste teostamiseks

Foorumi peateemadeks on haridus ja lõimumine läbi  noorte silmade. Haridus on teema, millega puutuvad noored kokku igapäevaselt. Lisaks on oluline leida täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokkutoomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

Noortefoorum on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. Noortefoorum on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest – noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab foorum teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt.

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmi erikülaline selgub lähiajal. Päeva lõpus toimub noorte tunnustamine konkursis “Sädemeke”.

Foorumile saab registreerida kuni 22. novembrini veebilehel: http://goo.gl/forms/Rxw0zyyZTC.

Registreerimise ja konverentsi tehniliste küsimustega palume pöörduda projektijuhi Vassili Golikovi poole – vassili@sscw.ee; telefon 55602993.

Tunnustusüritus 27.11.2019 Tallinnas

Tunnustusüritus 27.11.2019 Tallinnas

Kutsume Teid Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna toimuvale  tunnustusüritusele 27.11.2019 kell 16.30 Tallinnas, Tallink Spa Hotellis
Ürituse raames toimub laureaatide väljakuulutamine ja auhindade jagamine aasta parimate konkursil “Aasta vabaühendus” ja “Noos sädemeke”, mille eesmärgiks on tunnustada edukalt tegutsevaid noorteühendusi/ kodanikuühendusi, nende poolt elluviidud mõjukaid ettevõtmisi/ projekte ja  kodanikuühiskonna/noorte arengusse aktiivselt panustavaid isikuid/asutusi. Teadvustada Eestimaa inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust piirkonna/ elukeskkonna arendamisse.

Auhindu antakse välja viies kategoorias:

1. Aasta vabaühendus 2019
2. Aasta kodanikuühenduste tegu 2019
3. Aasta vabatahtlik 2019
4. Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2019
5. Noor Sädameke 2019

Auhinnalistele kohtadele jagatakse tänukirjad ja kingitused. Lisaks sellele avaldame tänu ka teiste partneritele ja toetajatele kes panustasid Ida-Virumaa arengule.

Oma osalemise kohta palume teavitada meid ja registreerida emaili teel info@sscw.ee  R.S.V.P  22.11.2019.

Tunnustamisürituse läbiviimist toetavad Tallink Grupp ja teised.

Lisainfo: Vassili Golikov, tel: 55602993, e-mail: vassili@sscw.ee

Noorte- ja kodanikuühenduste tunnustamine, esita oma kandidaat!

Noorte- ja kodanikuühenduste tunnustamine, esita oma kandidaat!

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja partnerid avavad 01. oktoobrist kuni 15. Novemberini 2019 kanditaatide esitamise Ida-Viru maakonna parimate kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate tunnustusele ning tunnustamiks konkurssi Noor “Sädemeke” 2019!

VII Noorfoorumi raames toimub Eestis noorteühenduste, noosootöötajate ja kodanikuaktiviste (noorte valdkonnas) pidulik tunnustamine Tallink Spa Hotellis, Tallinnas

Noor “Sädemeke” 2019 ja Kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate pidulik tunnustamine. Tunnustatakse isikut, noori,  ettevõtet või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise noortele suunatud  toetustegevusega. Tunnustamine  toimub 27.11.2019 Tallinnas foorumi raames.

  • Aasta vabaühendus 2019. Tunnustame silmapaistvat MTÜd või sihtasutust, kes tegutseb avalikes huvides.
  • Aasta kodanikuühenduste tegu 2019. Tunnustame märkimisväärset üritust või projekti.
  • Aasta vabatahtlik 2019. Tunnustame vabatahtlikku, kes on oma järjepideva panusega eelneva aasta jooksul silma paistnud
  • Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2019. Tunnustame isikut, ettevõtet või avaliku sektori asutust, kes on eelneva aasta jooksul eriti panustanud kodanikuühiskonna arendusse.
  • “Noor Sädemeke 2019”  Tunnustame isikut, noori, noorsootöötajad,  ettevõtet või organisatsioon, kes on panustanud noorsootöö valdkonna arengule ning noorte algatuste teostamisele.

Enne kandidaatide esitamist tutvu konkursi juhendiga

Elektrooniline vorm kandidaatide esitamiseks http://foorum.sscw.ee/tunnustus/kandidaadi-elektrooniline-vorm/

Konkursi korraldajateks on MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing.

Lisainfo:  Vassili Golikov, MTÜ Sillamäe Lastkaitse Ühing
vassili@sscw.ee, +372 55602 993

VI Noortefoorum ootab osalejaid

VI Noortefoorum ootab osalejaid

Kutsume Teid osalema VI Noortefoorumil 2018 “Co-Management: täna valin ja otsustan mina?”, mis toimub reedel, 23. novembil kell 11.00 – 17.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis auditoorium 200 (aadressil Raekoja plats 2, Narva).

Noortefoorum on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. Noortefoorum on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest – noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab foorum teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt.

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmi erikülaline selgub lähiajal. Päeva lõpus toimub noorte tunnustamine konkursis ” Sädemeke “.

Foorumile saab registreerida kuni 20. novembrini veebilehel: http://goo.gl/forms/Rxw0zyyZTC.

Küsimuste korral palun pöörduda projektijuhi Vassili Golikovi poole – vassili@sscw.ee; telefon 55602993. Registreerimise ja konverentsi tehniliste küsimustega pöörduda foorum@sscw.ee

Ida-Virumaa kodanikuühiskonna eestvedajaid 2016

Ida-Virumaa kodanikuühiskonna eestvedajaid 2016

Aasta vabaühendus 2016: MTÜ Motos, spordi eluviisi progrageerimise eest Narvas ja Ida-Viru piirkonnas / MTÜ Lüganuse Külaselts, Luganuse valla kogukonna ja külaelu  arendamise ja liitmise eest ja suurte ürituste eest vedamise eest.

Aasta kodanikuühenduste tegu 2016:  Arvamusfestival (Ivo Posti)

Aasta vabatahtlik 2016 Vabatahtlik: Aleksandr Moissejenko / Vadim Markov

Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2016: Enno Vinni /  Fjodor Denisenko

“Sädemeke “noorte  arengu toetajad”:  Narva Keeltelütseum,  Ida-Virumaa Noortekogu

“Sädemeke aasta noortetegu”  UNESCO päevade tähistamine, Narva Soldino Gümnaasium

II Kodanikuühiskonna Foorum “Ida-Virumaa kompetentsed sotsiaalteenuste osutajad” ootab osalejaid

II Kodanikuühiskonna Foorum “Ida-Virumaa kompetentsed sotsiaalteenuste osutajad” ootab osalejaid

Kutsume Teid osalema II Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumile 2016 pealkirjaga “Ida-Virumaa kompetentsed sotsiaalteenuste osutajad”, mis toimub 25-26. novembril kell 11.00 – 16.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis auditoorium 100 (aadressil Raekoja plats 2, Narva).

Ida-Virumaa Kodanikuüshikonna Foorum “Kompetentsed sotsiaalteenuste osutajad” on suunatud Ida-Virumaa sotsiaalteenuste osutajatele, noorettevõtjale, KOV esindajatele, sotsiaalteenuste osutajate koostööpartneritele (Riiklikud ja muu asutused), kes soovivad jätkata arendada sotsiaalse ettevõtlust või alustada sotsiaalse ettevõtlusega) ja mittetulundusühingutele ja kohaliku omavalitsustele, kes on kuulnud sotsiaalsest ettevõtlusest ja kes leiavad, et see teema pakub neile huvi või juba tegutsevad proffsioonaalselt sotsiaalteenuste osutamisega, kuid ei tea millega täpsemalt tegu on või kuidas sotsiaalse ettevõtlusega/sotsiaalteenust algust teha.

Foorumi eesmärk on pakkuda kohalikele ettevõtlikele ettevõtjatele ja organisatsioonidele tuge, ja kompetentsuse tõstmist ja julgustust oma ideid ellu viia kvaliteetsel tasemel. Foorumi kaudu pakutakse neile informatsiooni sotsiaalse ettevõtluse (sotsiaalteenuste) olemusest ja sellega tegelemise eripäradest ning antakse ka konkreetsemaid juhiseid ja näpunäiteid kuidas just nende organisatsioon saaks sotsiaalse ettevõtlusega tegeleda ja algatada koostööd KOViga või riigi asutusega.

Kodanikuüshikonna Foorumi põhiteemad on:  Sotsiaalse ettevõtluse algatamine ABC: Mõtetest tegudeni (ideest tegevusmudelini ja toote või teenuse pakkumiseni); sotsiaalne innovatsioon, Kvaliteedi tagamine sotsiaalteenuste osutamisel, Rahvusvaheline kogemust: Sotsiaalne ettevõtlus Moldovas ja Lätis; koostöö arendamine tähtsate partneritega: Sotsiaalkindlustusametiga, Töötukassaga, Ida-virumaa Rajaleidja keskusega, SEViga, KOViga ja kohaliku partneritega: võlud ja valud jt.

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustab temaatiline ettekande antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi ja arutada teid huvitava küsimusi.

Ettekannele järgnevalt toimub teine osa, ehk praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Teine Päeva on praktiline osa, kus neli sotsiaalsed ettevõtjad tutvustavad oma tegevust ja paremat praktikat. Hiljem toimub arutelu gruppides teemal “Kuidas disainida teenust ning kuida tagada oma kompetentsut” ning teise päeva lõpus toimub “Aasta vabaühendus 2016” tunnustamise konkurssi võitjate tunnustamine.

Foorumile saab registreerida kuni 23. novembrini (valides  veebilehel:
 http://www.sscw.ee/index.php?id=13191

Foorumi kava saab leida siin: http://foorum.sscw.ee/?p=387

Küsimuste korral palun pöörduda projektijuhi Vassili Golikovi poole – vassili@sscw.ee; telefon 55602993. Registreerimise ja foorumi tehniliste küsimustega pöörduda üld emailile: info@sscw.ee

IV Ida-Virumaa Noortefoorum ” Noorte sotsiaalne kaasatus” ootab osalejaid

IV Ida-Virumaa Noortefoorum ” Noorte sotsiaalne kaasatus” ootab osalejaid

Kutsume Teid osalema IV Ida-Virumaa Noortefoorumil 2016 “Noorte sotsiaalne kaasatus”, mis toimub neljapäeval, 24. novembril kell 11.00 – 17.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis auditoorium 200 (aadressil Raekoja plats 2, Narva).

Ida-Virumaa Noortefoorum on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima. Arutleda koos kriitiliselt teemal Eesti kodanikuks olemine ja leida potentsiaalselt efektiivseid väljundeid aktiivseks kodanikuks olemisel.

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmis esineb ka erikülaline, kelle nime anname teada lähiajal. Päeva lõpus toimub essee- ja fotokonkursi võitjate tunnustamine ning noore tunnustamine konkursis ” Sädemeke “.

Foorumile saab registreerida kuni 22. novembrini veebilehel: http://goo.gl/forms/Rxw0zyyZTC.

Küsimuste korral palun pöörduda projektijuhi Vassili Golikovi poole – vassili@sscw.ee; telefon 55602993. Registreerimise ja konverentsi tehniliste küsimustega pöörduda üld emailile: info@sscw.ee

Noortefoorumi toimumist toetavad: Haridus- ja Teadusministeerium, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ning Hasartmängumaksu Nõukogu jt.