Ajakava 2021

VIII Noortefoorumi “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas” eesmärgiks on võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustada neid osalema demokraatlikes otsustusprotsessides ja algatustes nt. 2021 KOV valimised ja kogukonna heaks vabatahtliku töös. Lisaks sellele motiveerida noori poliitika vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõuanded oma ideede ja algatuste teostamiseks.

Foorumi peateemadeks on noorte kaasamine kohaliku otsustusprotsessis, kriitilisemõtlemise arendamine ning vabatahtliku tegevuse edendamine noorte vahel. Foorumiga toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks ja tuleva noor valimiste valvurite valmimist. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

PÄVAKAVA, 24.09.2021  

10:30 – 11:00 Registreerimine ja tervituskohv
11:00 – 11:10 Tervitussõnad – (ERIKÜLALINE)
11:10 – 11:55 Ettekanded:
•  “Noored ja KOVi valimised 2021”, Arne Koitmäe, valimisteenistuse juht
“Noorte kriitilise mõistmine ja huvid valimiskampaania prisma kaudu”,  Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja TBC

12:00 – 13.15 Paneeldiskussioon:  Noorte osalus valimistel – mis on teadmata ja tegemata jäänud?
Kogenud poliitikute paneel: Kõikide erakondade esindajad (täpsustamisel)

Noorte + Ekspertide paneel (Peeter Taim, Politoloog, foorumi moderaator)
• REFORM
• KESK
• SDE
• ISAMAA
• EESTI200
• Rohelised
• Mitteaktiivsete noorte esindaja

13.15 – 14.15 Lõuna (Fuajees) + Networking (ENL, PCE,  INSA, Vabariigi Valimiskomisjon, Töötukassa poolt)
14.15 – 16.00 Töötoad

 • (Noorte osalus ja  ja kodanikuühiskond) Aktiivsete kodanike kasvatamine läbi vabatahtlhiku tegevuse ja osalus valimistel
  Eestvedajad:
 • (Lõimumine ja mitmekesisus) Noorte koostöö ja eesti keele valdamine viivad kaasava ning mitmekultuurilise ühiskonnani
  Eestvedajad:
 • (Ettevõtlikkus, noortegarantii tugisüsteem) Noorte tööhõivevalmiduse toetab ettevõtlikkuse pädevuste areng ja tööelu tugisüsteem?
  Eestvedajad:
 • (Eesti haridussüsteem) Digihariduse ja koroonakriisi mõju noorte arengu võimalustele haridusüsteemis?
  Eestvedajad:
 • (Praktiline töötuba) Täpsustamisel
 • Eestvedajad:

16.00 – 16.30 Kohvipaus
16.30 – 16.45 Töötubade kokkuvõtted
16.45 – 17.00 Erikülaline:
17.00 – 17.10 Kokkuvõtted ja noorte tunnustamine konkursil “Noor sädemeke” – Irina Golikova, Laste, noorte ja pere arengu Instituudi juhataja
17.10 – 18.00 Lühikontsert