Ajakava 2020

VIII Noortefoorumi eesmärgiks on võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustada neid osalema demokraatlikes otsustusprotsessides nt. 2021 KOV valimised. Lisaks sellele motiveerida noori poliitika vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõuanded oma ideede ja algatuste teostamiseks.

Foorumi peateemadeks on noorte kaasamine kohaliku otsustusprotsessis ning kriitilisemõtlemise arendamine ning noorte huvide tagamine KOVi tasemel. Foorumiga toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks ja tuleva noor valimiste valvurite valmimist. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

PÄVAKAVA, 20.11.2019 Tallink Spa Hotell 

10:30 – 11:00 Registreerimine ja tervituskohv
11:00 – 11:10 Tervitussõnad – Roger Tibar, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees
11:10 – 11:55 Ettekanded:
•  “Noored ja KOVi valimised 2021”, Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse esindaja
“Noorte huvid valimiskampaania prismaa kaudu”, Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja

12:00 – 13.15 Paneeldiskussioon:  Noorte osalus valimistel – mis on teadmata ja tegemata jäänud? 
Noorte + 
Ekspertide paneel
• Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
• Peeter Taim, Politoloog (kinnitamisel)
• Marcus Ehasoo, Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees
• Eesti Noorteühenduse Liidu esindaja

13.15 – 14.15 Lõuna (Fuajees) + Networking (ENL,SSCW,  Vabariigi Valimiskomisjon, Töötukassa poolt)
14.15 – 15.45 Töötoad

 • Noorte osalus ja  ja kodanikuühiskond – aktiivsete kodanike kasvatamine ja osalus valimistel
  Eestvedajad:
 • (Lõimumine ja mitmekesisus) 
  Eestvedajad:
 • (Ettevõtlilkkus, noortegarantii tugisüsteem) Noorte ettevõtlikkuse ja tööelu tugisüsteem 
  Eestvedajad:
 • (Eesti haridussüsteem)  
  Eestvedajad:

15.45 – 16.00 Töötubade kokkuvõtted

16.00 – 16.30 Erikülalised:
16.30 – 16.40 Kokkuvõtted ja noorte tunnustamine konkursil “Noor sädemeke”.
16.40  –  Buss Kontsertetendusele Lindakivi Kultuurikeskuses
17.30 – 20.15 Kontsertetendus “Loomingulised Eestimaa noored 2.0”, Lindakivi Kultuurikeskuses