Эксперты 2018

Roger Tibar

Roger Tibar, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees

Roger Tibar on Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees. Töö raames hoolitseb ta selle eest, et ENLi strateegilised eesmärgid saaksid saavutatud ning et organisatsioon omaks mõju nii kohalikul kui riiklikul (ja ka rahvusvahelisel) tasandil. Lisaks vastutab ta ka Eesti osaluskogude võrgustiku arendamise ja uute osaluskogude loomise eest. Roger on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli avalik haldus ja riigiteadused eriala bakalaureuse kraadi. Varasemalt on ta juhtinud nii Haapsalu Noortevolikogu kui ka Läänemaa Noortekogu ning olnud ka tantsutreeneri rollis.

keit_kasemets_1

Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

Keit Kasemets asus Euroopa Komisjoni Tallinna esinduse uue juhina ametisse 16. jaanuaril 2017. Oma uude ametisse võtab ta kaasa rohkem kui kümneaastase töökogemuse kõrgetel ametikohtadel Eesti valitsusasutustes ning laialdase kontaktidevõrgu nii kodu- kui ka välismaal. Alates jaanuarist 2016 töötas Keit Kasemets majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantslerina, kes vastutas siseturu küsimuste ja Eesti eelseisva Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistuste eest. Pärast Eesti Euroopa Liiduga ühinemist juhtis Keit Kasemets kaks aastat (2004–2006) riigikantselei ELi sekretariaati, kus töötas välja ELi poliitika koordineerimise süsteemi. Aastatel 2006–2012 jätkas ta tööd riigikantseleis strateegiadirektorina, koordineerides valitsuse poliitika strateegilist planeerimist ja Euroopa poolaasta protsessi Eestis. Aastatel 2012–2015 töötas Keit Kasemets OECD riigivalitsemise ja territoriaalse arengu direktoraadis strateegia- ja reformimeeskonna juhina ning riigivalitsemise ja juhtimise parandamise toetusprogrammi (SIGMA) asejuhina. Keit Kasemets lõpetas aastal 2000 Tartu Ülikooli magistrikraadiga politoloogias.

Heiki Viisimaa

Heiki Viisimaa, ENL osalusprogrammi juht

Olen ENLi osalusprogrammi juht ja igapäevaselt tegelen noorte osaluse arendamisega üle Eesti. Seetõttu võib mind näha nii koolitamas erinevaid noortevolikogusid üle Eesti, jagamas rahastust ENLi noorte osaluse fondist ja nõustamas KOV ametnikke. Lisaks sellele olen aktiivne erinevates vabaühendustes nagu Eesti Väitlusselts ja MTÜ SHIA.

Kristina Funk

Kristina Funk, Tallinna Linna noortevolikogu

Kristina Funk on Tallinna Tehnikaülikooli tudeng, mis õpib avaliku halduse ja riigiteaduste erialal. Päris pikka aega tegelenud ühiskondliku tegevusega: neli aastat ta oli Narva Noorteparlamendis ja nüüd Tallinna linna noortevolikogu aseesimehena vastutades välissuhtluse eest. Tema peamine reegel: ei tohi seista paigal, on vaja alati edasi liikuda. Ta on avatud kohtumistele, uutele tutvustele ja rasketele väljakutsetele!


Janika_Juuse_foto

Janika Jusse, Jõhvi Noortekeskuse juhataja

Jaanika töötab Jõhvi noortekeskuses juhataja ja noorsootöötaja ametikohal kolmandat aastat. Paralleelselt lõpetab oma õpinguid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialal. Ta on üles kasvanud noorsootöö toel mistõttu on see tänaseks päevaks tema jaoks südamelähedane valdkond. Ta usub, et noored ei ole pealtvaatajad-nad on tegijad!


Gerttu Osa

Gerttu Osa, Viimsi Noortevolikogu juht, TTÜ üliõpilane

Gerttu Osa õpib Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse ja riigiteaduste eriala teisel kursusel. Osalusmaastikul on ta tegutsenud veidi üle kolme aasta. Viimsi Noortevolikogu juhatuse liige on Gerttu teist aastat ning ühtlasi on ta seal ka esimees.


Anton Dijev, Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esimees, Sillamäe Linnavalitsuse kultuuri ja spordi peaspetsialist

Aastatel 2008 kuni 2012 töötasin Eesti Seksuaaltervise Liidu noorsootöö Kirde-Eesti piirkonnajuhina. Antud töö raames tegelesin pidevalt erinevate organisatoorsete küsimustega. Lisaks eelpool välja toodule olin mitme aasta jooksul TTÜ Virumaa Kolledži üliõpilasesinduse esimees ning kolm aastat TTÜ Virumaa Kolledži nõukogu liige. Olen selle aja jooksul korraldanud mitmeid üliõpilaseluga seotud üritusi ning osalenud TTÜ Üliõpiasesinduse töös. Olin kaks aastat TTÜ Üliõpiasesinduse liige ning töötasin sealses majanduskomisjonis. 2012. aastal lõpetasin TTÜ Virumaa Kolledži rakendusinfotehnoloogia erialal. Pärast lõpetamist otsustasin jätkata oma õpinguid ning astuda TTÜsse, kus omandasin kolme aastaga bakalaureusekraadi rahvusvaheliste suhete erialal. Lõpetasin eelmisel aastal TTÜ magistriõppe personalitöö ja arenduse erialal. Isiklikul intsiaatiivil osalen pidevalt Euroopa Liidu organisatsioonide poolt korraldatavatel üritustel, mis on seotud noorsootöö projektide ning inimõiguste kaitsmise ja edendamisega. Vabal ajal tegelen aktiivselt noorsootöö ja ühiskondliku tegevusega

.

Эдуард Одинец – депутат городсого собрания г. Кохтла-Ярве, Эксперт по зарубежному финансированию Мистерства Культуры

Эдуард Одинец является экспертом Министерства культуры Эстонии по зарубежному финансированию. Ранее Эдуард руководил языковыми программами Европейского союза в Фонде интеграции и миграции «Наши люди», работал советником министра народонаселения Катрин Сакс, а также руководителем бюро министра народонаселения Урве Пало. Эдуард являлся редактором интеграционного приложения „Истоки“ к газете «Северное побережье», а также выступал в качестве эксперта во многих эстонских и международных интеграционных проектах. Эдуард получил высшее прикладное образование в Тартуском университете по специальности «организация местного самоуправления» и магистерскую степень в Таллиннском университете по программе «учитель эстонского языка как иностранного». Сейчас Эдуард изучает лингвистику в докторантуре Таллиннского университета. Эдуард действующий депутат гороского собрания г. Кохтла-Ярве

 

Дмитрий Дмитриев —  депутат Рийгикогу и член волостного собрания Люганузе,

Дмитрий Дмитриев закончил таллинский технический университет в 2005-м году учась на факультете Экономики. Вместо того чтобы остаться в столице он выбрал дорогу в свой родной уезд, Где проработал на большом производственном предприятии и в тоже время будучи председателем комиссии по бюджету Кивиылиского горсобрания. Начиная с 2007г. он стал мэром города Кивиыли и продолжал активную работу в общественном секторе. В число его задач входил возврат молодых специалистов назад в свои уезд через развитие необходимой инфраструктуры и услуг. Начиная с 1го марта 2015 член  XIII cозыва Риигикогу (Парламента Эстонии) и с 16го октября 2017г. член волостного собрания Люганузе.

Maris Toomel

Maris Toomel, (Reformierakond)

Maris Toomel on kahe tütre ema ning hariduselt eesti keele õpetaja. Ta on viimased 10 aastat pühendanud eesti keele õpetamisele, koolitamisele Ida-Virumaal. Ta on panustanud erinevatesse integratsiooni projektidesse, pannud aluse koolituskeskuse rajamisse ning tema südameasjaks on eesti keele õppe arendamine, hariduse kvaliteet ning huvihariduse kättesaadavus kõigile seda vajavatele lastele. On viimased 9 aastat arendanud poliitilist organisatsiooni Ida-Virumaal. Aasta aega tagasi otsustas aktiivselt poliitikasse siseneda. Täna on ta Jõhvi volikogu liige, RE fraktsiooni juht Jõhvi volikogus ning Refomrierakonna maakonna organisatsiooni juht. On lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele kui võõrkeele õpetaja eriala.


Marja-Liisa Veiser

 Marja-Liisa Veiser,Lüganuse Vallavolikogu liige, volikogu Isamaa fraktsiooni esimees

Marja-Liisa Veiser on lõpetanud 2006. aastal Audentese Ülikooli õigusteaduskonna ning õppinud rahvusvahelisi suhteid ja Euroopa uuringuid IUA doktorantuuris. Eelnevalt on ta lõpetanud ärikorralduse eriala endises Kohtla-Järve Polütehnikumis (täna TTÜ Virumaa Kolledž). Alates 2003. aastast töötab ta Kohtla-Järve Linnavalitsuses juristina, 2013. aastast peajuristina. Lisaks avalikule sektorile on ta tegev eraettevõtluses ning töötanud ligi 10 aastat erasektoris pearaamatupidajana. Soovist kaasa rääkida kodupiirkonna arenguküsimustes siirdus Marja-Liisa 2013. aastal poliitikasse. Ta valiti Lüganuse Vallavolikogusse ja ka volikogu esimeheks (2013-2017). Praegu on ta Lüganuse Vallavolikogu liige ning volikogu Isamaa fraktsiooni esimees. Marja-Liisa on raamatu “Eesti kriminaalõiguse üldosa reform kahekümnendal sajandil võrdleva analüüsi peeglis” (2006) autor, millega osales Gebert Rüf Stiftungi noorteadlase teadustöö konkursil Swiss Baltic Net Graduate 2006, kus saavutas III koha. Lisaks eeltoodule on ta kahe toreda 6- ja 13-aastase poisi ema. Vabal ajal naudib koostegemsi oma poegadega ning harrastab võimalusel motosporti.


Aleksei Naumkin

Aleksei Naumkin, Jõhvi Vallavolikogu aseesimees, poliitik

2008 aastal. lõpetas Aleksei Akadeemia Nord, omandas magistrikaadi, õigusteaduse erialal. Tal on üle 10 aastane töökogemus juristina ja praktikandina õigus ja advokaadibüroos, ärifirmades ja sihtasutustes.  Alates 2005 kuni 2011 ta oli asutaja ja juhatuseliige MTÜs Ida-Virumaa Ohvriabikeskus. Ta kaitses ohvrite huve kriminaalasjade kontekstis nii kohtuvälises kui ka kohtumenetuses. Alates 2009 a. kuni 2013 al Aleksei oli Jõhvi Vallavolikogu liige, eelarve ja maaelukomisjoni aseesimees. Alates 2013-2017 Jõhvi Vallavolikogu asendusliige ning alates juulist 2017 kuni juunini 2018 Jõhvi Vallavanem.  Hetkel Aleksei on Jõhvi Vallavolikogu aseesimees ning ,,Jõhvi Meie Kodu,, fraksiooni esimees, lisaks sellele ka Viru Vangla komisjoniliige ning  IVEKi nõukogu liige.


annike-teelahk-pict

Аннеки Теелахк, руководитель Ида-Вируского отдела Кассы по безработнице (ОСОБЫЙ ГОСТЬ)

Аннеки Теелахк родилась, выросла и всю свою сознательную жизнь прожила в Ида-Вирумаа. Работала учителем в гимназии Тойла, руководителем по персоналу на предприятии Эстонский Сланец, на протяжении последних пяти лет является руководителем отдела Эстонской кассы по безработице в Ида-Вирумаа. Способность работать как в сфере общественных услуг, так и в бизнесе даёт возможность получить чёткое понимание происходящих в этих областях процессов. Работа в качестве стратегического партнёра руководителей 5 крупных предприятий в период структурной реорганизации позволило ей приобрести бесценный опыт по управлению процессами изменений и расширило опыт руководителя как такового. Аннеки получает удовлетворение от своей работы, так как это работа с людьми  и для людей. Она черпает вдохновение в непростых ситуациях, которые для своего решения требуют смелости, предприимчивости и умения привлечь сомневающихся.