III часть форума ярмарка

ЯРМАРКА

Ярмарка гражданских объединений — место для для работы с сетью, для лучшей презентации своих действий и практики, а также для вовлечения новых членов в свою организацию и начала совместной работы. Форум — это возможность для размышлений и действий, место, где можно поделиться достигнутыми успехами и для обсуждения волнующих вопросов, имеющих отношение к институциональному развитию социального и культурного сотрудничества, касающиеся развития гражданского общества между социальными и культурными институтами. В дополнение, на ярмарку гражданских организаций приглашены представители других учреждений, работающих на государственном уровне, а также представители финансовых учреждений (KÜSK, INSA, KIK, KOP, Nordic Council, представители бизнес предприятий и др.), гос учреждений, зонтичные организации, целевые учреждения, и представители разных фондов, чтобы понять точку зрения фондов/финансовых учреждений на возможности развития, так как третий сектор по всей стране в большинстве основан на проектах. У каждого есть возможность найти себе подходящего партнера, спонсора или стать членом любой другой организации. Больше информации  об этом сможете узнать в начале сентября.

Контактное лицо: Василий Голиков — vassili@sscw.ee / тел: 55602993

Так как   очень сильно повлиял на условия участия, мы решили провести ярмарку в 2021 году в Zoom среде.

Условия участия и практическая информация ниже.

NB! Kuna COVID 19 on põhjalikult mõjutanud osalemise tingimustele, seega pidime korraldada vabaühenuste laat 2021 aastal Zoomi keskonnas.

Osalemise tindimugsed ja praktiline infot leiab allpool.

VABAÜHENDUSTE LAAT: 24.11.2021

24. novembril 2021 Jõhvi kontserdimajas toimub Kodanikuühiskonna Foorumi 2021 «Kaasatus, osalus, koostöö: kõik koos tugeva kodanikuühiskonna nimel” raames Vabaühenduste Laat, mida korraldab Sillamäe Lastekaitse Ühing koos partneritega. Vabaühenduste Laada eesmärgiks on pakkuda vabaühendustele koht võrgustikutöö tegemiseks ja oma tegevuse ja parimate praktikate esitlemiseks, uute liikmete kaasamiseks ning koostöö algatamiseks.

OSALEJAD: Vabaühenduste Laadale on oodatud registreerima kõik huvitatud vabaühendused, kes soovivad oma tegevust tutvustada laiemale avalikkusele ja teistele vabaühendustele ning leida partnereid oma tegevuse laiendamiseks ja saada laiemat teavet maakonna ja riigi rahastus võimalustest. Laada struktuur jaotatakse erinevate suuremate teemade vahel, aga osalevate vabaühenduste tegevusvaldkond ei ole piiratud, ainus tingimus on, et tegemist oleks avalikes huvides tegutsevate organisatsioonidega.

Ühendustele lisaks saadetakse kutsed osalema mitmetele kohalikele ja riiklikele fondidele kes jagavad toetusi mittetulundusühendustele. Eesmärgiks on pakkuda maakonna vabaühendustele (nii registreeritud osalejatele kui Vabaühenduste Laada külastajatele) võimalikult laiapõhjalisi teadmisi olemasolevatest rahastus võimalustest ja pakkuda ka rahastajatele võimalust jõuda inimesteni ja organisatsioonide esindajateni kes taotlusvoorude infopäevadel ei käi või ei saa käia.

LAADA KORRALDUS: Laat on avatud tasuta kõigile külastajatele ja huvitundjatele 24-nda novembri hommikupoolest 28-nda novembri õhtuni. Laada korraldatud sellisel viisil, et võib osaleda nii kohapeal kui ka virtuaalselt. Kohapeal on väga piiratud võimalused esinemiseks kuna COVID 19 viiruse leviku puhul peaksime suurel määral korraldada laada virtuaalselt, kuid kohapeal me kutsume kuni 10 organisatsiooni. Igale organisatsioonile kes osaleb kohapeal laadal, slaud informatsiooni väljapaneku jaoks ja stend oma informatsiooni ülespanekuks. Rahastajate ja katusorganisatsioonide kohalolek on palutud tervel päeval.

VIRTUAALNE LAADA
Virtuaalne Laada toimub Zoomis kus organisatsioonid saaksid esialgselt kokku saada kõik koos,
Igale registreeritud osalejale eraldatakse kuni 10 min tutvustada oma organisatsiooni, tegevused, saavutused ja kutsuda saada organisatsiooni või vabatahtliku liikmeks, toetaja organisatsiooni rahaliselt või oma aega.

Laat Zoomis toimub 24.11 kell 13.00 — 17.00 (osalejad jagatakse oma gruppideks vastavalt tegevusvaldkonna teemale).
Laat toimub Jõhvi Kontserdimaja esimesel, teisel korrusel fuajees.
Osalejatel palutakse jälgida ruumipaigutusplaani (PDF lisatakse 20.11.2021).

Vituaalse laada Zoomi link: 
Topic: Vabaühenduste Laat
Join Zoom Meeting:
https://uni-koeln.zoom.us/j/97378734605?pwd=NzVQYkIzeGgwcUdObzBMUkpPN3BkUT09

Meeting ID: 973 7873 4605
Password: 992744

TEEMAD: Vabaühenduste Laada struktuur on jaotatud järgnevate suuremate teemade vahel, et võimaldada külastajatel kergemini üles leida neile huvipakkuvad organisatsioonid:
1. Haridus (koolituskeskused, hariduse asutused, jne)
2. Kultuur ja Sport (kultuuriseltsid/ühingus, spordiühingud)
3. Sotsiaalvaldkond
4. Kogukonna/Külaliikumine
5. Lapsed, Noored ja Naised
6. Inimõigused
7. Kodanikuühiskonna areng
8. Religioon
9. Meedia ja kommunikatsioon-
10. Loodus, keskkonnakaitse ja säästev areng
11. Tervishoid
12. Turvalisus (politsei, päästeamet, naabrivalve)
13. Fondid, Sihtasutused ja ettevõtted

REGISTREERIMINE:
Rahastajatel ja riiklikel katusorganisatsioonidel palume anda teada oma soovist osaleda Vabaühenduste Laadal oma väljapanekuga hiljemalt 20.11.2021
Vabaühenduste registreerimine Vabaühenduste Laadale on avatud 15.10.2021 – 22.11.2021

NB! Oma väljapaneku jaoks vajalike materjalide transpordi eest ja järelevalve eest Vabaühenduste Laada jooksul vastutab iga registreeritud osaleja ise.
Lisainformatsiooni saamiseks Vabaühenduste Laada kohta kirjuta laat2021@sscw.ee või foorum2021@sscw.ee.

Kontaktisikud:
Vassili Golikov, peakorraldaja, 55602993, vassili@sscw.ee
Daina Arfanova, laada koordinaator  53267778, laat2021@sscw.ee