Ярмарка организаций

VABAÜHENDUSTE LAAT — koht võrgustikutöö tegemiseks ja oma tegevuse ja parimate praktikate esitlemiseks, uute liikmete kaasamiseks ning koostöö algatamiseks.

Foorum on võimalus süvenemiseks ja tegutsemiseks, koht kus vahetada saavutusi ja ka takistusi, mis puudutavad Ida-Virumaa ülese kodanikuühiskonda, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö institutsionaalset arengut. Lisaks vabaühenduste laadale on kutsutud teiste riiklikke vabaühenduste ja sihtasutuste ning ka rahastajate esindajad (KÜSK, HMN, KIK, KOP, äri ettevõtted jt.), et kaasata ka rahastaja poolne vaatenurk arenguvõimalustele, sest kolmas sektor üle riigi on suuresti projektipõhine. Igal on võimalus leida endale midagi sobivamat partneri, toetaja või saada mõne ühingu liikmeks.

28. novembril 2014 Jõhvi kontserdimajas toimub Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi 2014: Osalemine, Kaasatus ja Koostöö raames Vabaühenduste Laat, mida korraldab Sillamäe Lastekaitse Ühing koos partneritega. Vabaühenduste Laada eesmärgiks on pakkuda Ida-Virumaa vabaühendustele koht võrgustikutöö tegemiseks ja oma tegevuse ja parimate praktikate esitlemiseks, uute liikmete kaasamiseks ning koostöö algatamiseks.

OSALEJAD: Vabaühenduste Laadale on oodatud registreerima kõik Ida-Virumaa vabaühendused, kes soovivad oma tegevust tutvustada laiemale avalikkusele ja teistele vabaühendustele ning leida partnereid oma tegevuse laiendamiseks ja saada laiemat teavet maakonna ja riigi rahastus võimalustest. Laada struktuur jaotatakse erinevate suuremate teemade vahel, aga osalevate vabaühenduste tegevusvaldkond ei ole piiratud, ainus tingimus on, et tegemist oleks avalikes huvides tegutsevate organisatsioonidega.

Ühendustele lisaks saadetakse kutsed osalema mitmetele kohalikele ja riiklikele fondidele kes jagavad toetusi mittetulundusühendustele. Eesmärgiks on pakkuda maakonna vabaühendustele (nii registreeritud osalejatele kui Vabaühenduste Laada külastajatele) võimalikult laiapõhjalisi teadmisi olemasolevatest rahastus võimalustest ja pakkuda ka rahastajatele võimalust jõuda inimesteni ja organisatsioonide esindajateni kes taotlusvoorude infopäevadel ei käi või ei saa käia.

LAADA KORRALDUS: Laat on avatud tasuta kõigile külastajatele ja huvitundjatele 28-nda novembri hommikupoolest 28-nda novembri õhtuni. Ruum on piiratud. Igale registreeritud osalejale eraldatakse oma laud informatsiooni väljapaneku jaoks ja stend oma informatsiooni ülespanekuks. Rahastajate ja katusorganisatsioonide kohalolek on palutud tervel päeval.

Laat toimub Jõhvi Kontserdimaja esimesel, teisel ja kolmandal korrusel.
Osalejatel palutakse jälgida ruumipaigutusplaani (PDF).

TEEMAD: Vabaühenduste Laada struktuur on jaotatud järgnevate suuremate teemade vahel, et võimaldada külastajatel kergemini üles leida neile huvipakkuvad organisatsioonid:

1. Haridus (koolituskeskused, hariduse asutused, jne)
2. Kultuur ja Sport (kultuuriseltsid/ühingus, spordiühingud)
3. Sotsiaalvaldkond )
4. Kogukonna/Külaliikumine
5. Lapsed, Noored ja Naised
6. Inimõigused
7. Kodanikuühiskonna areng
8. Religioon
9. Meedia ja kommunikatsioon-
10. Loodus, keskkonnakaitse ja säästev areng
11. Tervishoid
12. Turvalisus (politsei, päästeamet, naabrivalve)
13. Fondid, Sihtasutused ja ettevõtted

REGISTREERIMINE:

Rahastajatel ja riiklikel katusorganisatsioonidel palume anda teada oma soovist osaleda Vabaühenduste Laadal oma väljapanekuga hiljemalt 20.10.2014. 

Vabaühenduste registreerimine Vabaühenduste Laadale on avatud 15.09.2014 – 31.10.2014.

NB! Oma väljapaneku jaoks vajalike materjalide transpordi eest ja järelevalve eest Vabaühenduste Laada jooksul vastutab iga registreeritud osaleja ise.

Lisainformatsiooni saamiseks Vabaühenduste Laada kohta kirjuta laat2014@sscw.ee võifoorum2014@sscw.ee .

Kontaktisikud:
Vassili Golikov, peakorraldaja, 55602993, vassili@sscw.ee
Elisabeth Abner, laada koordinaator  56894496, elisabeth@sscw.ee