Ajakava 2019

Foorumi eesmärgiks on anda noortele hariduse, lõimumise ja noorte kaasamise valdkonna täielik ülevaade olukorrast; motiveerida noori poliitika vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõueanded oma ideede ja algatuste teostamiseks

Foorumi peateemadeks on haridus ja lõimumine läbi  noorte silmade. Haridus on teema, millega puutuvad noored kokku igapäevaselt. Lisaks on oluline leida täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokkutoomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

PÄVAKAVA, 27.11.2019 Tallink City Hotell 

10:30 – 11:00 Registreerimine ja tervituskohv
11:00 – 11:10 Tervitussõnad – Roger Tibar. Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees
11:10 – 11:55 Ettekanded:
• Haridusstrateegia esindaja ettekanne
• Lõimuv Eesti 2030 esindaja ettekanne

11:20 – 13.30 Paneeldiskussioon: 
Noorte + 
Ekspertide/Poliitikute paneel
• Haridusstrateegia esindaja
• Lõimuv Eesti 2030 esindaja
• Kohtla-Järve Rigiigümnaasiumi esindaja
• Eesti Õpilasesinduste Liit
• Eesti Üliõpilaskondade Liit
• Noor esindaja

13.30 – 14.15 Lõuna (Fuajees) + Networking (ENL, nõustamised Rajaleidja ja Töötukassa poolt)
14.15 – 15.45 Töötoad

 • (Eesti haridussüsteem) Kaasav haridus ja Haridusstrateegia 2035 arutelu
  Eestvedajad: Õpilasesinduste Liit + HTM, Rajaleidja.
 • (Lõimumine ja mitmekesisus) Lõimuv Eesti 2030 strateegia arutelu
  Eestvedajad: Eesti Inimõigustekeskus + Integratsiooni SA
 • (Ettevõtlilkkus, Innovatiivsus + loovmajandus) Noorte ettevõtlikkuse ja innovatiivsuse arendamine
  Eestvedajad: sTARTUp Day + Garage48(TBC), Tootukassa/Loov Eesti.
 • (Praktiline töötuba I) Noored ja kodanikuühiskond – aktiivsete kodanike kasvatamine 
  Eestvedajad: Eesti Noorteühenduste Liit + KÜSK + Lianne Teder, Tallinna Ülikool
 • (Praktiline töötuba II) Media & hate speech influence on Youth (Dr. Mahmoud Ezzat, Amb. Hatim Atallah (inglise keeles)

15.45 – 16.05 Töötubade kokkuvõtted

16.05 – 17.20 ErikülalisedH.E.  Ambassador Hatim Atallah (Tuneesia) / Teine külaline (TBC) / Marko Ool, Tallinna Spordi ja Noorsooamet

17.20 – 17.30 Kokkuvõtted ja noorte tunnustamine konkursis “Noor sädemeke”.