Noorte- ja kodanikuühenduste tunnustamine, esita oma kandidaat!

Noorte- ja kodanikuühenduste tunnustamine, esita oma kandidaat!

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja partnerid avavad 01. oktoobrist kuni 15. Novemberini 2020 kanditaatide esitamise Ida-Viru maakonna parimate kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate tunnustusele ning tunnustamiks konkurssi Noor “Sädemeke” 2020!

VII Noorfoorumi raames toimub Eestis noorteühenduste, noosootöötajate ja kodanikuaktiviste (noorte valdkonnas) pidulik tunnustamine Tallink Spa Hotellis, Tallinnas

Noor “Sädemeke” 2020 ja Kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate pidulik tunnustamine. Tunnustatakse isikut, noori,  ettevõtet või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise noortele suunatud  toetustegevusega. Tunnustamine  toimub 20.11.2020 Tallinnas foorumi raames.

  • Aasta vabaühendus 2020. Tunnustame silmapaistvat MTÜd või sihtasutust, kes tegutseb avalikes huvides.
  • Aasta kodanikuühenduste tegu 2020. Tunnustame märkimisväärset üritust või projekti.
  • Aasta vabatahtlik 2020. Tunnustame vabatahtlikku, kes on oma järjepideva panusega eelneva aasta jooksul silma paistnud
  • Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2020. Tunnustame isikut, ettevõtet või avaliku sektori asutust, kes on eelneva aasta jooksul eriti panustanud kodanikuühiskonna arendusse.
  • “Noor Sädemeke 2020”  Tunnustame isikut, noori, noorsootöötajad,  ettevõtet või organisatsioon, kes on panustanud noorsootöö valdkonna arengule ning noorte algatuste teostamisele.

Enne kandidaatide esitamist tutvu konkursi juhendiga

Elektrooniline vorm kandidaatide esitamiseks http://foorum.sscw.ee/tunnustus/kandidaadi-elektrooniline-vorm/

Konkursi korraldajateks on MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing.

Lisainfo:  Vassili Golikov, vassili@sscw.ee, +372 55602 993