Ida-Viru maakonna parimate noorte, kodanikuühenduste ja toetajate tunnustamine, esita oma kandidaat!

Ida-Viru maakonna parimate noorte, kodanikuühenduste ja toetajate tunnustamine, esita oma kandidaat!

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja partnerid avavad 01. oktoobrist kuni 15. Novemberini 2018 kanditaatide esitamise Ida-Viru maakonna parimate kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate tunnustusele ning tunnustamiks konkurssi Noor “Sädemeke” 2018!

VI Noorfoorumi raames toimub Ida-Virumaa  noorteühenduste, noosootöötajate ja aktiviste (noorte valdkonnas)  pidulik tunnustamine Tartu Ülikooli Narva Kolledžis

Noor “Sädemeke” 2018 ja Kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate pidulik tunnustamine. Tunnustatakse isikut, noori,  ettevõtet või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise noortele suunatud  toetustegevusega. Tunnustamine  toimub 23.11.2018 Narvas foorumi raames.

  • Aasta vabaühendus 2018. Tunnustame silmapaistvat MTÜd või sihtasutust, kes tegutseb avalikes huvides.
  • Aasta kodanikuühenduste tegu 2018. Tunnustame märkimisväärset üritust või projekti.
  • Aasta vabatahtlik 2018. Tunnustame vabatahtlikku, kes on oma järjepideva panusega eelneva aasta jooksul silma paistnud
  • Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2018. Tunnustame isikut, ettevõtet või avaliku sektori asutust, kes on eelneva aasta jooksul eriti panustanud kodanikuühiskonna arendusse.

Enne kandidaatide esitamist tutvu konkursi juhendiga

Elektrooniline vorm kandidaatide esitamiseks http://foorum.sscw.ee/tunnustus/kandidaadi-elektrooniline-vorm/

Konkursi korraldajateks on MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing.

Lisainfo:  Vassili Golikov, MTÜ Sillamäe Lastkaitse Ühing
vassili@sscw.ee, +372 55602 993